+420 519 433 110 reditel@skolavranovice.cz

Multifunkční učebna v ZŠ a MŠ Vranovice

Multifunkční učebna v ZŠ a MŠ Vranovice

Zásadním přínosem pro kvalitu vzdělávání na naší škole od školního roku 2019/2020 je dokončení projektu Multifunkční učebny v Základní škole a Mateřské škole Vranovice. Projekt byl zahájen ještě pod vedením paní ředitelky Mgr. Pokorné a je spolufinancován Evropskou unií z Integrovaného regionálního operačního programu, 46. výzva – Infrastruktura základních škol (SVL). Specifickým cílem projektu byl cíl SC 2.4 – Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení.

Nová počítačová učebna

Nová počítačová učebna

Nezbytnou podporu při realizaci tohoto projektu poskytl zřizovatel školy, tedy obec Vranovice. Škola pak díky projektu získala zcela novou počítačovou učebnu, vybavenou osmnácti žákovskými a jedním učitelským počítačem a moderní interaktivní tabulí. Původní počítačová učebna tak byla nahrazenou novou, moderní nejen po stránce vybavení, ale též po stránce technického provedení. Součástí počítačové učebny jsou dvě sady pro experimentální měření v oblasti přírodních věd společnosti PASCO. Tyto sady budou sloužit nejen k výuce žáků školy, ale též k ukázkovým lekcím pro žáky z okolních škol.

Výuka v nové počítačové učebně

Výuka v nové počítačové učebně

Součástí projektu byla též nezbytná modernizace konektivity školy. V prostorách budovy Masarykova jsme tak mohli spustit síť s technicky vyspělejšími parametry a mnohem rozšířenějšími možnosti zatížení. Zkvalitnila se tak nejen práce s využitím technologií, ale zvýšila se i její bezpečnost a hlavně nová konektivita přináší i nové možnosti v rozšiřování elektronických systémů školy.

Bezberiérové WC

Bezberiérové WC

Kromě technologické vybavenosti ale projekt přinesl i zvýšení sociální vybavenosti, neboť škola rekonstruovala sociální zařízení přímo naproti počítačové učebně na bezbariérové provedení a zakoupila schodolez, umožňující tělesně postiženým neomezený pohyb po celé budově. V rámci projektu byly též zkulturněny travnaté plochy před hlavním vchodem školy výsadbou několika keřů. Škola je tedy na začátku nového tisíciletí připravena na výzvy, které s sebou nejbližší budoucnost vzdělávání bude přinášet.

Schodolez

Schodolez

Mgr. Jiří Sliacky, Ph.D.
ředitel školy