+420 519 433 110 reditel@skolavranovice.cz

Návštěva Norimberku

Návštěva Norimberku

Již v brzkých ranních hodinách se začali scházet ještě stále ospalí, ale již natěšení žáci naší školy na předem smluveném místě. Netrvalo dlouho a všichni jsme seděli v autobuse, dá se říct, že jsme se zabydlili (protože celý následující den byl autobus naším domovem a jediným útočištěm) a vyráželi jsme na cestu. Ta proběhla bez jakýchkoli potíží a naopak si troufám říct, že díky dobrým vzájemným vztahům jsme si cestou užili spoustu zábavy.
Dopoledne, přibližně po sedmi hodinách jízdy, nás čekala návštěva rozlehlé norimberské ZOO, jejíž největší chloubou je delfinárium, kde pořádají mimo jiné i úžasné show s delfíny a lachtany. Ani deštivé a poměrně chladné počasí nám nezabránilo toto dech beroucí vystoupení s údivem zhlédnout a plní dojmů a nadšení si poté projít i zbytek zoologické zahrady, kde nás čekala spousta jiných zvířat.

Následně jsme se přemístili naším věrným, teplým a především suchým autobusem přímo k norimberskému hradu. Jako první nás čekala návštěva domu Albrechta Dürera, slavného německého malíře a rytce, která nám poskytla pohled do doby jeho života, tedy přelomu 15. a 16. století. Autentické vybavení domácnosti nás zcela vtáhlo do hluboké minulosti. Velmi na nás také zapůsobil kostel, kde byl pokřtěn český král Václav IV., a to především výzdobou, vitrážemi, oltáři a svým velikášstvím.

Celý krásně prožitý den završila návštěva vánočních trhů na hlavním náměstí, kde se sice přes obrovské davy lidí nedalo téměř pohnout, zato atmosféra tohoto místa byla k nezaplacení. Stánky plné dobrého jídla, teplého pití a různých vánočních drobností nejen místních, ale i z družebních měst celé Evropy, např. i z Prahy, vybízející návštěvníky k nákupům, nás obklopily ze všech stran, a když pak zhasnula světla a celé náměstí rozezněly tradiční německé koledy, nezbývalo nám nic jiného, než tiše naslouchat okouzleni vším kolem nás.

Nezbývá nic jiného než mnohokrát poděkovat paní učitelce Černé za zprostředkování neopakovatelného zážitku, který nás již v této době naplnil vánočním duchem a příjemnou náladou, stejně jako paní asistentce Horké za velmi sympatický doprovod a panu řediteli za umožnění zúčastnit se tohoto úžasného zájezdu.

Aneta Zugarová, žákyně 9.A

Za pedagogický doprovod bych chtěla poděkovat všem účastníkům zájezdu za dochvilnost, spolehlivost a vzornou reprezentaci školy na tomto zájezdu, což ocenila i paní průvodkyně, která doslovně řekla: „Byli jste bezva parta, s Vámi bych jela třeba kolem světa.“

Dagmar Černá

Norimberk