+420 519 433 110 reditel@skolavranovice.cz

Informace k organizaci výuky od 14.10. do 1.11.2020

Informace k organizaci výuky na základě vyhlášených krizových opatření Vlády ČR ze dne 12. 10. 2020

Mateřská škola

 • stávající režim se nemění
 • do 3. 11. 2020 je zrušen plavecký výcvik předškoláků
 • na dny 26., 27., 29. a 30. 10. 2020 je v mateřské škole vyhlášen prázdninový provoz (rodiče děti k docházce přihlašují)

Základní škola

 • krizovým opatřením je od 14. 10. do 1. 11. 2020 zakázána osobní přítomnost žáků 1. i 2. stupně (včetně přípravné třídy) na vzdělávání
 • v tomto období tedy škola přechází na plnou distanční výuku
 • distanční výuka je na základě §184a školského zákona pro žáky povinná, komunikační platformou školy pro distanční výuku je aplikace Google Classroom, ke komunikaci je možné využívat i školní e-mailové účty žáků
 • žáci jsou tedy povinni sledovat oznámení v této aplikaci, případně v e-mailovém účtu
 • mimořádným opatřením MŠMT byla stanovena odlišnost v organizaci školního roku a dny 26. a 27. 10. 2020 byly určeny jako volné dny (v těchto dnech nebude probíhat prezenční ani distanční výuka)
 • termín podzimních prázdnin zůstává nezměněn
 • další vzdělávací aktivity jako doučování v rámci Šablon, předměty speciálně pedagogické péče, pedagogické intervence budou probíhat na základě domluvy s příslušnou paní učitelkou či panem učitelem

Školní družina

 • krizovým opatřením je od 14. 10. do 1. 11. 2020 zakázána osobní přítomnost žáků na zájmovém vzdělávání ve školní družině
 • školní družina je tedy na celou tuto dobu uzavřena bez náhrady, probíhat nemůže ani prázdninový provoz

Školní stravování v jídelně Scolarest Vranovice

 • v době distanční výuky mohou žáci odebrat oběd za dotovanou cenu, v době mimo distanční výuku (26., 27., 29., 30. 10. 2020) mohou odebrat oběd, ovšem za plnou cenu
 • oběd není nutné objednávat, odběr ale bude probíhat jen výdejním okénkem do vlastních, nebo zakoupených obalů

Ošetřovné v době uzavření školy
Do doby odeslání této informace nebyly k výši, rozsahu a době vyplácení ošetřovného dostupné žádné bližší informace. Jakmile bude škola ohledně potvrzování ošetřovného instruována, bude tato informace doplněna.

Mgr. Jiří Sliacky, Ph.D.
ředitel školy

Dokument ke stažení: Informace od 14.10. do 1.11.