+420 519 433 110 reditel@skolavranovice.cz

Organizace výuky od 2. do 20.11.2020

Na základě vyhlášených krizových opatření vlády ze dne 30. 10. 2020 bude organizace výuky na naší škole v uvedeném období následující:
Mateřská škola

 • stávající režim se nemění, organizačně zohledněn ale může být počet docházejících dětí
 • do 20. 11. 2020 je zrušen plavecký výcvik předškoláků

Základní škola

 • krizovým opatřením je od 2. 11. do 20. 11. 2020 zakázána osobní přítomnost žáků 1. i 2. stupně (včetně přípravné třídy) na vzdělávání
 • v tomto období tedy škola pokračuje v distančním vzdělávání
 • distanční výuka je na základě §184a školského zákona pro žáky povinná, komunikační platformou školy pro distanční výuku je aplikace Google Classroom, ke komunikaci je možné využívat i školní e-mailové účty žáků
 • žáci jsou tedy povinni sledovat oznámení v této aplikaci, případně ve svém e-mailovém účtu
 • další vzdělávací aktivity jako doučování v rámci Šablon, předměty speciálně pedagogické péče, pedagogické intervence budou nadále probíhat na základě domluvy s příslušnou paní učitelkou či panem učitelem

Školní družina a zájmové vzdělávání

 • krizovým opatřením je od 2. 11. do 20. 11. 2020 zakázána osobní přítomnost žáků na zájmovém vzdělávání ve školní družině i ostatních zájmových aktivitách
 • školní družina je tedy na celou tuto dobu uzavřena bez náhrady, probíhat nemůže ani činnost zájmových kroužků

Školní stravování v jídelně Scolarest Vranovice

 • v době distanční výuky mohou žáci odebrat oběd za dotovanou cenu
 • oběd není nutné objednávat, odběr ale bude probíhat jen výdejním okénkem do vlastních, nebo zakoupených obalů v době od 10.30 do 12.30 h.

Ošetřovné v době uzavření základní školy
Kompletní informace MPSV k poskytování ošetřovného v době uzavření škol jsou uvedeny zde na https://www.mpsv.cz/osetrovne, včetně digitální podoby potřebného formuláře. Vyřízení žádosti tentokrát probíhá bez potvrzování uzavření školou.
Podle informací ministrů zdravotnictví a školství je možné otevření škol i dříve než 20. 11., alespoň pro některé ročníky (návrat by v takovém případě probíhal podle scénáře priorit MŠMT pro návrat žáků do škol, který je možné nahlédnout např. zde), ale podmínkou takového uvolnění je samozřejmě odpovídající příznivá epidemiologická situace. Termínovaný scénář takového případného uvolnění proto nebyl dán a bude řešen operativně.
Znění jednotlivých krizových opatření vlády je možné nahlédnout zde.

Dokument ke stažení: Organizace výuky od 2. do 20. 11. 2020

Mgr. Jiří Sliacky, Ph.D.
ředitel školy