+420 519 433 110 reditel@skolavranovice.cz

Informace k provozu školy od 3. 1. 2022 do odvolání

Informace k provozu školy od 3. 1. 2022 do odvolání

Vzhledem ke změně protiepidemického mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 23. 12. 2021, která spočívá především ve změně četnosti testování, pravidel pro testování a následných postupů po výsledku testu, bude se provoz školy po dobu platnosti tohoto opatření řídit níže uvedenými pokyny. Všechny hlavní změny v dosavadní praxi pak shrnuje přiložený informační leták MŠMT. 

Mgr. Jiří Sliacky, Ph.D.

ředitel školy

Informace k provozu školy od 3. 1. 2022 do odvolání

Testování_leták_pro_rodiče_A4