Kroužky

Nabídka zájmových kroužků pro šk. rok 2017/18
budou otevřeny dle zájmu

 

Otevřené zájmové kroužky na ZŠ a MŠ Vranovice ve školním roce 2016/17

Název vyučující ročníky den |čas pozn. | počet dětí
Kroužky školní klub
Basketbal Kuřímský 6. – 9. ÚT 15:00 9
Taneční/Crazy Čápová MŠ – 9. ST 17 – 19

ČT 16:30 – 17:30

8 + 20
Čtyřlístek Bednářová MŠ – 9. ÚT 17 – 18 11
Humanitní kroužek Kovaříková 9. PO 14:30 11
Sboreček Pantáková 1. – 9. ČT 14:00  
Projektové kroužky
Logika a deskové hry Nečasová Pokorná 2. – 4. ÚT 14:00 13
Pohybové hry a soutěže ( ŠD 1) Třináctý   PO 13:45 26
Pohybové hry a soutěže ( ŠD 2) Třináctý   PO 12:45 20
Pohybové hry a soutěže ( ŠD 3) Třináctý   PÁ 14:00 22
Mimoškolní kroužky
Výtvarný (ZUŠ)     ST 13:00 – 17:30 ve třídě 6. A
Taneční (ZUŠ)     PO 16,00 – 18:00  
Angličtina s rodilým mluvčím   6. – 9. ČT 16:00 – 17:00  
Šikovné ručky Nolčová 1. – 2. ČT 12:30 – 13:30 Floriánek / 9
Šikovné ručky Nolčová 3. – 9. ČT 14:00 – 15:00 Masarykova / 14
Fotokroužek Říhová   PO 14:30 lichý týden;
Floriánek (2 – 2,5 h)
Dyslektické kroužky
Dyslektický kroužek Sedláčková 2. – 3. ÚT 13:15 – 14:00 Floriánek
Dyslektický kroužek Hnízdová 4. – 6. PO 13:15 – 14:00 ve třídě 5. A
Dyslektický kroužek Hnízdová 7. – 9. ČT 14:00 – 14:40 ve třídě 5. A

Starší info:

Nabídka zájmových kroužků 2016/17 na 1. pololetí

-ben-