+420 519 433 110 reditel@skolavranovice.cz

Dokumenty

Společné dokumenty Základní škola Mateřská škola
Výroční zpráva školy 2018/2019 Zapis_oznameni zmeny v zapisu 2020
Výroční zpráva ZŠ a MŠ Vranovice 2017/18 Provoz školní družiny ve šk. roce 2019 – 20 Organizace škol. dne v MŠ
Organizace školního roku 201920 Směrnice pro úplatu ŠD a ŠK_2019_2020 zápis do MŠ – kritéria a podmínky pl. od 29.8.2018
seznam ve škole kdo 201920 Školní řád 2019/20 Směrnice pro úplatu MŠ_2019_2020
Identifikační údaje web stránky Minimální preventivní plán 2019-20 Školní řád MŠ 2017/18
Sazebník poskytovaných služeb Školní řád družiny a školního klubu 2016 Ochrana osobních dat
Vize vzděláváni 1. Školní vzdělávací plán – obsah, id údaje
Přehled vyučujících MŠ pro školní rok 2017/18
Seznam základních předpisů 2. Školní vzdělávací plán – charakteristika školy ŠVP MŠ 2017
Charakteristika školy 3. Školní vzdělávací plán – charakteristika ŠVP Školní vzdělávací plán MŠ od 2013
Výroční zpráva 2016/17 4. Školní vzdělávací plán – Učební plán  
Výroční zpráva 2015/16 Školní vzdělávací program – ŠD 2016  
Výroční zpráva_2014/15 Školní vzdělávací program Školního klubu 2016  
Výroční zpráva_2013/14 Organizace školního roku 2021  
Výroční zpráva_2012/13    
Výroční zpráva_2011/12  
Výroční zpráva_2010/11
 

 

Výuka

Povinně volitelné předměty s dvouhodinovou dotací | Charakteristika a povinně volitelné předměty s hodinovou dotací | Nepovinné předmětyDalší cizí jazyk – RJ – 7. ročník | Přírodopis | Výchova k občanství 7. ročník | Další cizí jazyk NJVýchova ke zdraví | Cizí jazyk AJ | Český jazyk | DějepisCharakteristika a tělesná výchova | Fyzika | Výtvarná výchova | Přírodověda | Vlastivěda | Matematika | Pracovní činnosti a člověk a svět práce | Informatika | Hudební výchova | Prvouka | Další cizí jazyk – RJ – 8. ročník | Další cizí jazyk – RJ- 9. ročník | Zeměpis | Výchova k občanství 9. ročník | Přírodopis | Výchova k občanství 6. ročník | Chemie |