+420 519 433 110 reditel@skolavranovice.cz
ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ
ŠKOLA VRANOVICE
Předškolní a základní vzdělávání s více než stoletou tradicí.
PŘÍPRAVA NA BUDOUCNOST
OD ŠKOLKY AŽ PO DEVÍTKU
Desítky zájmových kroužků, workshopů a exkurzí i do zahraničí
ZÁBAVNÉ VÝUKOVÉ METODY
MODERNÍ NÁSTROJE VÝUKY
Školní klub, družina, jídelna i tělocvična. Výuka jazyků rodilým mluvčím
DVĚ TĚLOCVIČNY A BAZÉN
PRO FYZICKOU ZDATNOST
Pro sportovní talenty i pro děti, které potřebují pohyb
SPECIALIZOVANÉ UČEBNY
S MODERNÍM VYBAVENÍM
Moderní jazyková a počítačová učebna, učebna fyziky, přírodopisu a další
MÁME TITUL
ŠKOLA PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ
Vyznáváme respekt k přirozeným potřebám jedinců a vedeme je k odpovědnosit za vlastní zdraví

Aktuality

 

Objevte možnosti rozvoje, které škola nabízí

Minoškolní aktivity pro děti i dospělé

Školní klub

Sdružuje na patnáct zájmových kroužků pro žáky školy, v nichž mohou ještě více rozvíjet své talenty a vědomosti. Ať už se jedná o tvůrčí rozvoj, sportovní aktivity, či posílení vědomostí v povinných předmětech.

Školní družina

Odpočinek, vycházky venku, zájmová činnost i příprava na vyučování a vypracování domácích úkolů nebo didaktické hry. To vše nabízí pobyt ve školní družině. Od 6 do 7:35 h ráno a od 11:30 do 17 h odpoledne.

Vzdělávání dospělých

Škola organizuje i kurzy a vzdělávací programy pro dospělé, a posiluje tak všeobecný rozvoj pro školou nepovinné zájemce. V zájmu obecního rozvoje tak naplňuje program Vize vzdělávání z roku 2015.

Fotogalerie

 • MŠ

  Mateřská škola

 • ZS 1. stupen

  Základní škola 1. stupeň

 • Ostatní

  Základní škola 2. stupeň

Vybrané zájmové kroužky

01_sportovni_krouzek

Sportovní kroužky

Sportovní gymnastika, basketbal nebo další kroužek zaměřený na pohybové hry a soutěže zaujme především sportovně nadané děti. Nabídka zájmových kroužků je k dispozici zde

Více info
04_crazy_girls

Taneční Crazy Girls

Moderní tance pro dívky všeho věku. Od mateřské školy až po náctileté. Crazy Girls pod vedením Miroslavy Čápové sbírají ocenění a vystupují na společenských akcích. Podívejte se na fotografie...

Více info
03_kurz_angl

Angličtina pro dospělé

Kurzy angličtiny pro dospělé startují 6. října 2016 a budou probíhat každý čtvrtek v budově ZŠ na Masarykově ulici.  Konverzační kurz s rodilým mluvčím Termín výuky: čtvrtek od 17 hod.…

Více info

Hlavní kontakty

contact-ikona

Mgr. Jiří Sliacky, Ph.D.

Ředitel ZŠ a MŠ Vranovice

Pracoviště: Masarykova 178 | T.: +420 519 433 110 |  Mobil: 730 151 123 | E-mail: jiri.sliacky@skolavranovice.cz

Poslat e-mail

contact-ikona

Mgr. Blanka Beňušová

Zástupkyně ředitele ZŠ a MŠ Vranovice

Pracoviště: Masarykova 178 | T.: +420 519 433 939 | Mobil: 730 151 122 | E-mail: blanka.benusova@skolavranovice.cz

Poslat e-mail

03_Monika_Galbava

Monika Galbavá DiS.

Vedoucí učitelka MŠ Vranovice

Třídní učitelka:  1. tř. Koťátka | Pracoviště: Školní 323, 691 25 Vranovice | T.: +420 519 433 155, Mobil: 730 151 125 | E-mail: monika.galbava@skolavranovice.cz

Poslat e-mail

contact-ikona

Dagmar Kneblová

Vedoucí vychovatelka ŠD při ZŠ a MŠ Vranovice

1. oddělení ŠD | Pracoviště: U Floriánka 57 | T.: +420 519 433 181 | Mobil: 730 151 124 E-mail: dagmar.kneblova@skolavranovice.cz

Poslat e-mail

Všechny kontakty

 

Hledáte?

Třídy základní školy

1. A2. A3. A4. A4. B5. A6. A7. A7. B8. A8. B9. A
Třídní učitelka Mgr. Romana Nečasová

Tel.: 519 433 181

e-mail: necasova@skolavranovice.cz

Rozvrh hodin | Stránka třídy

Třídní učitelka Mgr. Eva Hnízdová

Tel.: 519 433 181

e-mail: hnizdova@skolavranovice.cz

Rozvrh hodin | Stránka třídy

Třídní učitelka Mgr. Yveta Lásková

Tel.: 519 433 181

e-mail: laskova@skolavranovice.cz

Rozvrh hodin | Stránka třídy

Třídní učitelka Mgr. Petra Stejskalová | Asistentka Eva Svorová

Tel.: 519 433 181

e-mail: stejskalova@skolavranovice.cz

Rozvrh hodin | Stránka třídy

Třídní učitelka Mgr. Irena Machová

Tel.: 519 433 181

e-mail: machova@skolavranovice.cz

Rozvrh hodin | Stránka třídy

Třídní učitelka Mgr. Jana Sedláčková

Tel.: 519 433 939

e-mail: sedlackova@skolavranovice.cz

Rozvrh hodin | Stránka třídy

Třídní učitel Mgr. Jan Pařík

Tel.: 519 433 939

e-mail: parik@skolavranovice.cz

Rozvrh hodin | Stránka třídy

Třídní učitelka Mgr. Jana Masaříková

Tel.: 519 433 939

e-mail: masarikova@skolavranovice.cz

Rozvrh hodin | Stránka třídy

Třídní učitelka Mgr. Svatava Odložilíková

Tel.: 519 433 939

e-mail: odlozilikova@skolavranovice.cz

Rozvrh hodin | Stránka třídy

Třídní učitelka Mgr. Dagmar Černá

Tel.: 519 433 939

e-mail: cerna@skolavranovice.cz

Rozvrh hodin | Stránka třídy

Třídní učitel Mgr. Roman Ambrosek

Tel.: 519 433 939

e-mail: ambrosek@skolavranovice.cz

Rozvrh hodin | Stránka třídy

Třídní učitelka Mgr. Andrea Lastomirská

Tel.: 519 433 939

e-mail: lastomirska@skolavranovice.cz

Rozvrh hodin | Stránka třídy

Třídy mateřské školy

ŠDŠPPŠk. klubŠkols. radaŠk. parlamentPřátelé ZŠ a MŠ
Školní družina | Vychovatelka: Dagmar Kneblová | Zuzana Zedníčková | Bc. Šárka Novotná | Tel.: 519 433 181 | e-mail: druzina@skolavranovice.cz | zednickova@skolavranovice.cz | novotna@skolavranovice.cz - T.: 730 151 124

Provozní hodiny: 6:00 - 7:35 h | 11:30 - 17:00 h | Stránka ŠD

Školní poradenské pracoviště: Volba povolání, výchovné poradenství - Mgr. Zdeňka Říhovská | Metodička prevence patologických jevů - Mgr. Jana Masaříková| Speciální pedagogika - Mgr. Jana Sedláčková a Mgr. Eva Hnízdová | Krizová mobilní služba SPONDEA |Krizová linka NON STOP 116 000, www.linkaztracenedite.cz

Tel.: ŠPP 519 433 939 | Stránka ŠPP

Sdružuje na patnáct zájmových kroužků pro žáky školy, v nichž mohou ještě více rozvíjet své talenty a vědomosti. Ať už se jedná o tvůrčí rozvoj, sportovní aktivity, či posílení vědomostí v povinných předmětech.

Vybrat kroužek

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Stránka ŠR

Cílem Školního parlamentu je zprostředkovávat informace mezi žáky, vedením školy, učiteli a dalšími zaměstnanci školy, předcházet negativním jevům jako jsou šikana, pomáhat s organizací akcí tříd a další...

Stránka Školního parlamentu

Jsme spolek Přátelé ZŠ a MŠ ve Vranovicích, z.s. Pod tím to názvem najdete pár dospěláků, kteří se chopili organizace akcí určených dětem a rodinám v naší obci, spoluvytváření a podporování zdravého, bezpečného a...|
Předseda: Markéta Dofková | dofkova.marketa@seznam.cz | Stránka Přátelé ZŠ a MŠ | WEB

Dokumentace

Úřední deskaDokumentyFormuláře ke staženíProjekty školy
Povinně zveřejňované dokumenty

v souladu se zákonem č.500/2004 Sb., správní řád, §26

Stránka ÚD

Identifikační údaje | směrnice | školní řády | školní vzdělávací programy | výroční zprávy | sazebník služeb | poskytování informací...

Všechny dokumenty

Žádost o přijetí žáka | přihláška do kroužku | žádost o uvolnění | plná moc | čestné prohlášení o zdravotním stavu | odklad školní docházky | podávání léků...

Všechny formuláře

Šablony do škol - personální podpora | Environmentální výchova | Škola podporující zdraví...

Stránka Projekty

Aktuality

n_aktuality_zsms

Měsíční plán ZŠ a MŠ Vranovice na prosinec

admin Listopad 27, 2020

Měsíční plán činnosti Základní školy a Mateřské školy Vranovice na prosinec 2020 najdete zde: prosinec 2020

Více
IMG_20180404_111703[1]

Rozvrh kontaktní online výuky na 30. 11. – 4. 12. 2020

admin Listopad 27, 2020

Rozvrh distanční výuky 30. 11. - 4. 12. Změna rozvrhu vyhrazena! Případné nutné změny v rozvrhu z organizačních důvodů, budou příslušní vyučující oznamovat dohodnutým…

Více
n_aktuality_zsms

Informace k provozu školy od 30. 11. 2020

admin Listopad 26, 2020

Informace k provozu školy od 30. 11. 2020 -sli-

Více

Funkce

  Sorry! There are no posts.

aktuality

n_aktuality_zsms

Měsíční plán ZŠ a MŠ Vranovice na prosinec

admin Listopad 27, 2020

Měsíční plán činnosti Základní školy a Mateřské školy Vranovice na prosinec 2020 najdete zde: prosinec 2020

Více
IMG_20180404_111703[1]

Rozvrh kontaktní online výuky na 30. 11. – 4. 12. 2020

admin Listopad 27, 2020

Rozvrh distanční výuky 30. 11. - 4. 12. Změna rozvrhu vyhrazena! Případné nutné změny v rozvrhu z organizačních důvodů, budou příslušní vyučující oznamovat dohodnutým…

Více
n_aktuality_zsms

Informace k provozu školy od 30. 11. 2020

admin Listopad 26, 2020

Informace k provozu školy od 30. 11. 2020 -sli-

Více

Úspěšnost vycházejících žáků a poměry vyučovacích předmětů

Přijímací řízení v roce 2016/17
Přijímací řízení v roce 2015/16
Přijímací řízení v roce 2014/15
Přijímací řízení v roce 2013/14
Humanitní předměty30%
Přírodovědné a technické předměty38%
Výuka jazyků12%
Tvůrčí rozvoj, umění10%
Sport a zdraví10%

Sponzoři školy

Děkujeme za příspěvky na Maškarní ples 2018:

Mgr. Iva RAPCOVÁ, AGROKLIMUS s.r.o. , Zdeněk ROHRER, Cvičenky Aqualand Moravia, JEDNOTA MIKULOV, BRNONET s.r.o., Med –Lab trade,
KLEMPEX P+K, Patrik PINKAS, Radek VANÍČEK, Petr BAČOVSKÝ, Vlastimil KUŽEL, MUDr.Ludmila BARTLOVÁ, Miroslav STROUHAL, SUŠÁRNA POHOŘELICE,s.r.o., D.A.S. Brno, Zuzana ŠKAMRADOVÁ, DISTR SLUŽBA ŠKOLE Mikulov, OVOCENTRUM V+V s.r.o., BETONOVÉ PLOTY Harašta

 

PROJEKTY PODPOROVANÉ EU

Šablony III

Základní škola a Mateřská škola Vranovice

Multifunkční učebna

Základní škola a Mateřská škola Vranovice

Více o projektu >

Personální podpora

Základní škola a Mateřská škola Vranovice

Více o projektu >