+420 519 433 110 reditelka@skolavranovice.cz

Školní družina

kolecko

 

Naše školní družina má tvář, jméno a přitom neodmyslitelně patří k ZŠ a MŠ Vranovice. Logo ŠD vychází z barev loga naší základní školy – červená, zelená, žlutá, modrá. Tyto barvy se postupně objevují v logu ŠD Kolečko. Nejmenší modré kolečko představuje nejmladší děti I. oddělení ŠD. Druhé větší žluté kolečko jsou děti z II. oddělení. Třetí zelené kolečko představuje starší děti ze IV. oddělení. Poslední červené kolečko představuje nejstarší děti III. oddělení. Tato oddělení jsou propojená a jako celek nemůžou jedno bez druhého fungovat. Žijí spolu svůj nekonečný a velmi bohatý život, mezi sebou se chrání, komunikují, spolupracují, předávají si své zkušenosti. Nesmíme však dopustit, aby se kolečka rozpadla a nedokázala mezi sebou komunikovat, spolupracovat a žít společným životem. Musíme se snažit kolečka stále držet v pohybu a nasměrovat je tím správným směrem, aby vše do sebe zapadalo jako kolečka hodin. Chceme u dětí rozvíjet dovednosti potřebné pro život ve společnosti a prostřednictvím aktivit mimo vyučování je vybavit žádoucími dovednostmi, vědomostmi a postoji. Motivujeme děti ke zdravému životnímu stylu. Školní družina Kolečko respektuje věkové zvláštnosti dětí, vede žáky k samostatnosti, toleranci. Rozvíjí osobnost dětí a jejich všeobecné vzdělání.

Provoz družiny

Uložit

Uložit

Uložit