+420 519 433 110 reditel@skolavranovice.cz

Školská rada

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Školská rada byla zřízena dne 8. 9. 2005 podle § 167 zákona č. 561/2004 Sb.

Aktuality a sdělení z jednání Školské rady najdete v sekci Aktuality v rubrice Školská rada ZDE

Kontakty na výbor Školské rady

Jméno Funkce E-mail Telefon
Mgr. Iva Rapcová předsedkyně (za zřizovatele) i.rapcova@seznam.cz
Ing. Jan Helikar člen za zřizovatele starosta@vranovice.eu 519 433 103
Jana Hladká člen za zřizovatele
Mgr. Yveta Lásková člen za ZŠMŠ laskova@skolavranovice.cz 519 433 939
Mgr. Petra Stejskalová člen za ZŠMŠ stejskalova@skolavranovice.cz 519 433 939
Mgr. Romana Nečasová člen za ZŠMŠ necasova@skolavranovice.cz 519 433 939
Erika Suchánková člen za rodiče žáků
Štěpánka Horká člen za rodiče žáků
Bc. Šárka Novotná člen za rodiče žáků

Zápisy z jednání Školské rady:

Školská rada 27.3.2020

Školská rada 13.11.2019

Školská rada 2.9.2019

Volby do Školské rady 2019

ŠR 2.10.18

Doplnění zápisu ze zasedání ŠR ze dne 31.8.2016

02_Zápis z jednání Školské rady ze dne 31.8.2016

01_Zápis z jednání Školské rady ze dne 15.8.2016

Volby ŠR 2016