+420 519 433 110 reditelka@skolavranovice.cz

Školní parlament

Školní parlament školní rok 2018 – 2019:

9. A – Soukopová Lucie, Václavík Petr Sebastian
8. A – Zugarová Aneta, Koška Daniel
8. B – Vachalová Lucie, Baštrnáková Tereza
7. A – Vrátná Tereza, Lichý Jan
7. B – Benadová Ema, Halfar Dušan
6. A – Lišková Michaela, Zeman Petr
5. A – Fiemová Markéta, Hochman Matěj

 

Členové školního parlamentu 2017/18

Cíl Školního parlamentu

 1. Zprostředkovat výměnu informací mezi žáky, vedením školy, učiteli a dalšími zaměstnanci školy.
 2. Připomínat dodržování školního řádu.
 3. Předcházet negativním jevům jako jsou šikana, ubližování druhým, ničení majetku školy.
 4. Pomáhat s organizací akcí tříd.
 5. Řešit připomínky, nápady, náměty žáků – zlepšení chodu školy.
 6. Prezentovat svoji práci na nástěnkách školy, popř.webových stránkách školy.

Stanovy Školního parlamentu

 1. Školní parlament je volen jednou ročně, vždy na začátku školního roku.
 2. Z každé třídy v 5. – 9. ročníku se volí jeden až dva zástupci.
 3. Školní parlament se schází jednou za čtvrtletí nebo dle potřeby.
 4. Školní parlament svolává a vede předseda.
 5. Předseda spolupracuje s ředitelkou, která vede Školní parlament.
 6. Z každého jednání Šk. parlamentu je proveden zápis.
 7. Jednání Šk. parlamentu se jako hosté mohou účastnit i další žáci a učitelé školy.