+420 519 433 110 reditelka@skolavranovice.cz

Mateřská škola

Současná kapacita mateřské školy je 106 dětí, které jsou rozděleny do pěti tříd.
Čtvrtá třída Žabičky se nachází na odloučeném pracovišti, ulice Školní 413.

Součástí budovy je velká zahrada s travnatým prostorem pro volný pohyb dětí, která prošla velkou rekonstrukcí a její provoz byl zahájen v červnu 2020.
Dětem se do mateřské školy strava dovážela ze školní jídelny. Od července 2013 stravování zajištuje a dováží společnost SCOLAREST – zařízení školního stravování spol. s. r. o.

Rozdělení dětí do jednotlivých tříd:

 • 1. třída -,,Kotátka“-24 dětí – je určena na scházení a rozcházení dětí
 • 2. třída -,,Kuřátka“-24 dětí
 • 3. třída -,,Káčátka“-19 dětí
 • 4. třída -,,Žabičky“-15 dětí-je otevřena od 7:30 – 15:30 hod. Po tomto čase jsou zbývající děti převedeny na hlavní budovu ul. Školní 323
 • 5.třída-„Berušky“-24 dětí

Provoz MŠ:
Celodenní od pondělí do pátku v době od 6:00 – 17:00 h

Organizační uspořádání dne:
Vstup do MŠ je možný pouze přes čip

 • 6:00- v tuto dobu se MŠ otevírá a všechny děti se schází ve třídě ,, Koťátek“
 • 7:00-8:00-v této době se děti postupně rozcházejí do třídy ,,Žabiček“ ,,Kuřátek“, „Káčátek“ a „Berušek“, kde si volně hrají, nebo se zapojují do řízených individuálních či skupinových činností.
 • Z bezpečnostních důvodů se MŠ uzavírá v 8:15hod.
 • 8:45-9:15-od této chvíle mohou děti svačit.
 • 9:15- pokračování v započatých činnostech.
 • 9:45- v tuto dobu většinou odcházíme ven, pobyt venku trávíme nejčastěji na školní zahradě a v okolí MŠ.
 • 11:45-12:15-oběd.
 • 12:15-12:45-po obědě se děti chystají k odpočinku. V tuto dobu také odchází děti, které jdou po obědě domů.
 • 12.45-14.15- odpočinek, spánek /dle individuálních potřeb dětí/
 • 14:15-14:45-děti mohou postupně, jak vstávají, svačit.
 • 14:45-V tuto dobu se MŠ otevírá. 
 • 14:45-17:00-děti se postupně slučují do třídy, ve které se ráno scházejí, mohou se věnovat spontánní hře, nebo pokračovat v započatých činnostech.
 • 15:30 – Ze třídy „Žabiček“ jsou zbývající děti převedeny na hlavní budovu MŠ do třídy,, Kuřátek“. Pokud, je hezké počasí chodíme na školní zahradu.
 • 17:00- v tuto dobu se budova školky uzavírá.

Třídy mateřské školy


 

O mateřské škole 

Od roku 1999 je MŠ v právním subjektu a pod správou ředitelství ZŠ. Naše MŠ je umístěna uprostřed vesnice Vranovice, na ulici Školní 323. V přízemí se nachází dvě prostorné třídy s příslušenstvím, chodby, kuchyň, skladová a úklidová místnost. Kapacita tříd je 24 a 19 dětí. Od roku 1989 je opravena a bylo zde přistavěno první patro. V prvním patře se nachází třetí prostorná třída s příslušenstvím, chodby a sborovna. Kapacita třídy je 24 dětí. Všechny třídy jsou heterogenní /smíšené/.

Několik let nám druhá třída sloužila jako tělocvična, jídelna a společenská místnost, mateřská škola byla dvojtřídní. Pro větší nárůst dětí ve školním roce 2008/2009 se stala mateřská škola trojtřídní a druhá třída byla určena pro nově příchozí děti. Z důvodu stále přibývajících nových obyvatel zejména mladých rodin s dětmi jsme za podpory zřizovatele otevřeli 1. 9. 2011 čtvrtou třídu, která je umístěna v budově základní školy v zadní části místo bývalého školního klubu na ulici Školní 413 (odloučené pracoviště). Tato třída má kapacitu 15 dětí.

V roce 2016 proběhlo zateplení budovy spojené s novou fasádou a o dva roky později v roce 2018 byla přistavěna v prostorách zahrady již pátá třída s kapacitou 24 dětí, která byla otevřena dne 1.10. 2018. Součástí budovy je velká zahrada s travnatým prostorem pro volný pohyb dětí, která prošla velkou rekonstrukcí a její provoz byl zahájen v červnu 2020.

Pro hru máme na zahradě dvě zastřešená pískoviště se skladovací místnosti na hračky. Dále velkou horolezeckou stěnu, dřevěné houpačky, houpací hnízdo, přírodní Knapův chodník, klouzačku, mlhoviště a přírodní tunel z vrbového proutí. Pro venkovní výuku máme zastřešený altánek, dřevěné stoly a lavičky, nebo naučné didaktické tabule. Pro pitný režim jsou nainstalované dvě pitka pro děti. Při vstupu na zahradu si děti mohou například zaskákat panáka, nebo poznávat základní barvy. Najdeme zde i několik listnatých a jehličnatých stromů a okrasné keře. Při pobytu venku také často využíváme okolí Vranovic, které nám nabízí spoustu zajímavých a poznávacích vycházek přírodou.

Chápeme MŠ jako součást širší komunity a snažíme se o způsob výchovy a vzdělávání, který vede ke zdravým životním postojům a demokratickým zásadám chování a jednání člověka.

Monika Galbavá, DiS., vedoucí učitelka MŠ  |  Vranovice 9. 11. 2021

 

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit