+420 519 433 110 reditelka@skolavranovice.cz

Za Seifertem v hustopečské knihovně

Za Seifertem v hustopečské knihovně

Program dne 21. ledna 2020 začal krátkou předmluvou o poezii. Pár krátkých vět nám nabídlo zamyšlení nad tím, jaká byla poezie dříve a jaká je dnes. Pravdou je, že snad každý, kdo poslouchá hudbu, si musel přiznat, že k poezii, ač ne přímo k takové, má jistý vztah.
Následoval velmi zdařilý program ze strany obou knihovnic hustopečské knihovny doplněný i prezentací. Mnohé zajímavosti nám paní knihovnice předčítaly a recitovaly z knihy Všecky krásy světa pojednávající o jeho životě. Měli jsme možnost prohlédnout si mnoho básnických sbírek J. Seiferta, např. Chlapec a hvězdy a Město v slzách s krásnými ilustracemi. Nebyli jsme jen pasívními posluchači, ale aktivně jsme se zapojili do výše zmíněného programu a pracovali např. na doplnění básně Mamince a sdělovali naše dojmy z přečtených básní. K dispozici byla i dobová nahrávka, kdy jsme slyšeli samotného básníka recitovat známou báseň Hora Říp. Zajímavé bylo i grafické zobrazení, se kterými básníky a prozaiky se mohl Jaroslav Seifert, nositel Nobelovy ceny za literaturu, za svého života setkat.
Samotná prohlídka knihovny byla velmi příjemná. Informace, co je možno si zde vypůjčit, se mohou mnohým z nás v budoucnu hodit.
Následující výstava obrazů Dany Teinitzer a Bohuslava Janovského v renesančním domě u Synků byla krásným zakončením tohoto dne. Pestře malované obrazy nás uchvátily. Některé z nich nutily člověka přemýšlet, jiné jen konejšily a uklidňovaly mysl.
Myslím, že mohu říct, že tato exkurze se skutečně povedla, neboť nám přinesla vědomosti na poli literárním i pohled do světa výtvarného umění nebo také příjemně strávený čas se spolužáky.
Chtěla bych poděkovat paní učitelce Černé za krásně prožitý den a možnost užít si téměř poslední chvíle třídy 9.A.

Aneta Zugarová, 9.A