+420 519 433 110 reditelka@skolavranovice.cz

Karel Hynek Mácha navštívil hustopečskou knihovnu

Karel Hynek Mácha navštívil hustopečskou knihovnu

Po příjezdu do Hustopečí jsme šli v úterý 4. února do knihovny, kde na nás čekaly dvě milé knihovnice s programem o K. H. Máchovi. Na začátku se nás zeptaly, co se nám vybaví, když se řekne Mácha. Pár lidí z naší třídy si vzpomnělo na nějaké informace a potom začala prezentace.

002_knihovna
Ta byla o Máchově životě, ale byla poměrně krátká, protože se dožil pouze 26 let. Dozvěděli jsme se o jeho dílech Svatý Ivan, Márinka, Cikáni a hlavně o Máji. Řeč byla i o jeho životních osudech, o tom, že se nedočkal vlastní svatby a o brzké smrti jeho synka. Zaujalo nás, že byl vášnivý cestovatel a navštívil více než 90 hradů, např. Okoř, Karlštejn, Kozel, Točník nebo Kokořín a další. Jejich názvy jsme si museli vyluštit v přesmyčkách, které jsme v knihovně dostali. Máchovu smrt zapříčinila cholera nebo zápal plic, to se dodnes přesně neví.

001_knihovna
Po skončení programu jsme si šli ještě prohlédnout knihovnu a burzu knih, kde jsme si i nějakou knihu mohli zakoupit.
Návštěva knihovny se nám líbila, protože probíhala v přátelské atmosféře a paní učitelky nemusely na nikoho křičet.

Brychtová, Klimešová, Koubková, Kurková, žákyně 8. B