+420 519 433 110 reditelka@skolavranovice.cz

Přijímáme další děti do přípravné třídy

Přijímáme další děti do přípravné třídy

Pro školní rok 2020/2021 plánujeme na naší škole otevření přípravné třídy základní školy dle §47 školského zákona. Přípravná třída je určena pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky (tedy děti, kterým bude povolen odklad povinné školní docházky a dětem, plnícím povinné předškolní vzdělávání), kterým má, soustředěnou prací v malém kolektivu, pomoci vyrovnat jejich vývoj a připravit se tak na nástup do 1. třídy. Podmínkou zařazení dítěte do přípravné třídy je souhlasné doporučení školského poradenského zařízení. Protože v současné době máme stále volnou kapacitu, mohou rodiče, kteří by o zařazení dítěte do přípravné třídy měli zájem, kontaktovat ředitele školy. Informace k zařazování do přípravné třídy jsou součástí informací k zápisu do 1. třídy, zveřejněných na webových stránkách školy v rubrice Aktuality.

Mgr. Jiří Sliacky, Ph.D.
ředitel školy

ZMSV_Pripravna trida