+420 519 433 110 reditelka@skolavranovice.cz

SCHVÁLENÉ ZMĚNY ŠVP, PLATNÉ OD ŠK. ROKU 2020/2021

SCHVÁLENÉ ZMĚNY ŠVP, PLATNÉ OD ŠK. ROKU 2020/2021

Školská rada dne 27. 3. 2020 projednala a schválila navržené změny v ŠVP naší školy, které se týkají výuky anglického jazyka v 1. a 2. třídě. Na základě těchto schválených změn nebude od příštího školního roku 2020/2021 výuka anglického jazyka v 1. a 2. třídě probíhat. V 1. třídě byla vyučovací hodina vrácena do časové dotace předmětu Prvouka, ve 2. třídě vyučovací hodina posílala časovou dotaci výuky Českého jazyka. Škola se k tomuto kroku rozhodla po pečlivém zvážení všech aktuálních pedagogických hledisek, zkušeností našich pedagogů a potřeb dětí. Cílem této změny je upřednostnit v citlivém a náročném období zahájení školní docházky práci s českým jazykem a umožnit tak větší soustředěnost na jeho rozvoj a vyrovnávání případných nedostatků.

Schvalene zmeny SVP_2020

Mgr. Jiří Sliacky, Ph.D.
ředitel školy