+420 519 433 110 reditelka@skolavranovice.cz

Informace ke školní družině pro školní rok 2020/2021

Informace ke školní družině pro školní rok 2020/2021

Od pondělí 25. května 2020 si mohou zájemci o školní družinu ve škol. roce 2020/2021 vyzvednout zápisní lístek v době provozu školní družiny na Floriánku. ŠD bude do konce školního roku fungovat v zadním traktu – základní škola (možno vyzvednout i prostřednictvím dětí, které se účastní výuky).

Vyplněný zápisní lístek je nutné odevzdat nejpozději do 10. června ve ŠD. Prosíme na zadní straně uvést zájem o ranní ŠD a podepsat. Děkujeme.

Odchody je možné doplnit a upřesnit na začátku škol. roku. Zároveň dostanete k vyplnění plnou moc pro vyzvedávání dětí ze ŠD. Řádně vyplněnou plnou moc je možno vrátit až v přípravném týdnu nového škol. roku (poslední týden v srpnu), nejpozději pak 1. den při nástupu do školy. Pokud zvládnete vyplnit dříve, můžete odevzdat do konce škol. roku ve ŠD.

Žáci budoucích prvních tříd totéž obdrží v MŠ, zápisní lístky odevzdají v mateřské škole také do 10. června, plné moci stejně jako ostatní ve ŠD (srpen) nebo do konce škol. roku v MŠ. Žáci budoucí přípravné třídy si zápisní lístek i plnou moc vyzvednou také v MŠ.

Kontakty v případě potřeby:
telefon: 730 151 124, email: dagmar.kneblova@skolavranovice.cz

Dagmar Kneblová – ved. vychovateka

Informace ke stažení: Informace ze školní družiny pro školní rok 2020_2021