+420 519 433 110 reditelka@skolavranovice.cz

ZMĚNA V POVINNOSTI NOŠENÍ ROUŠEK VE VNITŘNÍCH PROSTORÁCH ŠKOL

ZMĚNA V POVINNOSTI NOŠENÍ ROUŠEK VE VNITŘNÍCH PROSTORÁCH ŠKOL

Na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 17. 9. 2020 jsou změny v pravidlech nošení ochrany úst a nosu ve vnitřních prostorách škol následující:
– povinnost nošení roušek ve vnitřních prostorách školy se nadále nevztahuje na děti a pedagogické pracovníky v mateřské škole
– na 1. stupni základní školy se povinnost nošení roušek pro žáky a pedagogické pracovníky vztahuje jen na vnitřní společné prostory školy (chodby, WC…)
– žáci a pedagogičtí pracovníci na 2. stupni základní školy mají povinnost používat roušky i v průběhu výuky ve třídách, vyjma těch vzdělávacích aktivit, jejichž charakter nošení ochrany úst a nosu neumožňuje (zejm. tělesná výchova, zpěv, hra na dechové nástroje…)

Plné znění tohoto Mimořádného opatření naleznete zde.

Mgr. Jiří Sliacky, PH.D.
ředitel školy