+420 519 433 110 reditelka@skolavranovice.cz

Informace k opatřením přijatým na základě krizového opatření vlády ČR

Informace k opatřením přijatým na základě krizového opatření vlády ČR

Na základě usnesení vlády České republiky ze dne 30. 9. 2020 č. 958 o přijetí krizového opatření a mimořádného opatření Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje, budou ode dne 5. 10. do 18. 10. 2020 platit na Základní škole a Mateřské škole Vranovice následující opatření:

  1. Výuka předmětu Hudební výchova na základní škole bude probíhat řádně dle rozvrhu, součástí hodin však nebude zpěv. Zákaz zpěvu se netýká mateřské školy.
  2. Výuka předmětu Tělesná výchova na 1. stupni ZŠ bude probíhat dle rozvrhu standardním způsobem, tzn. včetně sportovních činností a plavání. Zákaz sportovních činností se netýká ani mateřské školy.
  3. Výuka předmětu Tělesná výchova na 2. stupni ZŠ bude probíhat dle rozvrhu, ovšem mimořádným opatřením jsou zakázány veškeré sportovní činnosti (včetně plavání). V rámci této výuky tedy bude realizován alternativní obsah se zaměřením na pohyb a pohybové aktivity, přizpůsobený možnostem a podmínkám. Jak mají přijít žáci oblečení, vybavení a s jakým programem mají počítat, bude vždy alespoň jeden den předem informovat příslušný vyučující.
  4. Všechny kroužky se sportovním a pohybovým zaměřením v rámci školního klubu budou mít po dobu těchto dvou týdnů pozastavenu svojí činnost.
  5. Krizovému opatření budou přizpůsobeny i podmínky školního stravování v provozovně Scolarest, výdej jídla ale bude probíhat jako dosud.
  6. Všechna ostatní platná nařízení a opatření zůstávají samozřejmě rovněž v platnosti.

Úplné znění vládního usnesení o přijetí krizového opatření naleznete zde, úplné znění mimořádného opatření Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje naleznete zde.

Mgr. Jiří Sliacky, Ph.D.
ředitel školy