+420 519 433 110 reditelka@skolavranovice.cz

Informace k hodnocení žáků za 1. čtvrtletí

Informace k hodnocení žáků za 1. čtvrtletí

Vzhledem k pokračující distanční formě vzdělávání, bude hodnocení žáka za 1. čtvrtletí zveřejněno vždy v příslušném kurzu (předmětu) Google Classroom každého žáka. Žáci a jejich rodiče jej naleznou následujícím způsobem:

  1. V příslušném kurzu (předmětu) klikněte na kartu „Práce v kurzu“.
  2. Zde vlevo nahoře nad textem klikněte na odkaz „Zobrazit vaši práci“.
  3. V seznamu úkolů se bude nacházet úkol „Hodnocení žáka za 1. čtvrtletí“, ke kterému bude přiřazena kategorie „Klasifikováno“.
  4. Po rozkliknutí tohoto úkolu naleznete v rubrice „Soukromý komentář“ zaznamenané čtvrtletní hodnocení.

Vzhledem k situaci ve školství na konci minulého školního roku, která ovlivnila průběh i začátku tohoto školního roku a následně záhy vyvrcholila opětovným přechodem na distanční formu vzdělávání, není úroveň klasifikace ve všech předmětech rovnoměrná. Čtvrtletní hodnocení tak nemusí obsahovat pouze výslednou známku, jeho součástí může být i slovní hodnocení výkonu žáka, a pokud stanovení výsledné klasifikace není, vzhledem k počtu dílčích známek, zcela objektivní, tak alespoň jejich souhrn.
Všechna čtvrtletní hodnocení budou v jednotlivých kurzech (předmětech) vložena nejpozději do 22. 11. 2020.

Hodnoceni žáka za 1. čtvrtletí

Mgr. Jiří Sliacky, Ph.D.
ředitel školy