+420 519 433 110 reditelka@skolavranovice.cz

Informace k hodnocení žáka za 1. pololetí školního roku 2020/2021 a k předání vysvědčení

Informace k hodnocení žáka za 1. pololetí školního roku 2020/2021 a k předání vysvědčení

Hodnocení žáků Základní školy a Mateřské školy Vranovice proběhne formou klasifikace dle platných pravidel pro hodnocení žáků. Vzhledem ke specifické situaci tohoto pololetí a vysokému podílu distanční výuky, bude v každém realizovaném předmětu v rámci distanční výuky hodnocení známkou doplněno o stručné slovní hodnocení žáka v daném předmětu se zaměřením na jeho práci a aktivitu v distanční výuce. Cílem tohoto doplňkového slovního hodnocení je dát žákovi a jeho zákonnému zástupci zpětnou vazbu o míře a efektivitě zapojení žáka do distančního vzdělávání a úrovni dosažených výsledků.

Podrobnosti najdete v dokumentu Informace k hodnocení za 1. pololetí 2020_2021

-sli-