+420 519 433 110 reditelka@skolavranovice.cz

Informace k provozu školy od 25. 1. 2021 do 14. 2. 2021

Informace k provozu školy od 25. 1. 2021 do 14. 2. 2021

Na základě krizového opatření vlády č. 56 ze dne 22. 1. 2021 (v plném znění dostupné zde), byla prodloužena platnost původního krizového opatření vlády č. 13 ze dne 7. 1. 2021 (v plném znění dostupné zde), kterým byl omezen provoz škol a školských zařízení, do dne 14. 2. 2021. Základní škola a Mateřská škola Vranovice tak bude od 25. 1. do 14. 2. 2021 pokračovat v systému organizace práce dle dosud platné informace zveřejněné zde (pro období 4. – 10. 1. 2021). Tato informace totiž vychází z pokynů MŠMT, které odpovídají právě uvedenému krizovému opatření vlády č. 13. Pokud by následně MŠMT tyto pokyny měnilo či upravovalo tak, že by to mělo dopad na organizaci práce školy, budeme tuto informaci samozřejmě rovněž aktualizovat. 
 
Mgr. Jiří Sliacky, Ph.D.
ředitel školy