+420 519 433 110 reditelka@skolavranovice.cz

Uzavření třídy 8.A a karanténa některých žáků 8.B z důvodu výskytu covid-19

Uzavření třídy 8.A a karanténa některých žáků 8.B z důvodu výskytu covid-19

Na základě rozhodnutí Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje ze dne 13. 10. 2021, byla od tohoto dne do odvolání uzavřena třída 8. A základní školy z důvodu výskytu jednoho případu nákazy covid-19 mezi žáky. Škola tak nemůže žákům této třídy umožnit osobní účast na výuce a třída v souladu s § 184a školského zákona přechází na distanční výuku. Organizace distanční výuky bude komunikována přímo s žáky a jejich zákonnými zástupci. Vzhledem ke společné výuce druhého cizího jazyka se karanténní opatření bohužel týkají i tří žáků třídy 8.B. Zbývající žáci třídy ale mohou pokračovat v běžné prezenční výuce.

Mgr. Jiří Sliacky, Ph.D.

ředitel školy

priloha_956848519_0_ROZHODNUTI_uzavreni_8A_8B_13_10_2021