+420 519 433 110 reditelka@skolavranovice.cz

Mimořádné opatření při epidemii

Mimořádné opatření při epidemii

Na základě níže uvedeného rozhodnutí o mimořádném opatření při epidemii Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje, byl s okamžitou účinností uzavřen provoz všech tříd 5. – 9. ročníku naší základní školy. Hlavními důvody tohoto mimořádného opatření jsou:

  1. Kritická nemocnost v pedagogickém sboru, která už škole neumožňuje zajišťovat běžnou prezenční výuku v uvedených třídách.
  2. Aktuální epidemiologická situace hlavně na budově Masarykova, kde se stále objevují nové a nové případy pozitivních záchytů covid-19 mezi žáky.

Smyslem opatření je tedy jednoznačně stabilizovat situaci v pedagogickém sboru školy a vytvořit prostor pro návrat alespoň části nemocných pedagogů zpět do pedagogického procesu. Tím zlepšit personální situaci a umožnit „restart“ běžné prezenční výuky. Dále věříme, že díky dočasnému přerušení prezenční výuky začne epidemická situace na naší škole konečně celkově brzdit a rychleji se tak vrátíme do nějakého přijatelnějšího stavu.

Na základě uvedeného rozhodnutí tak od čtvrtka 2. 12. 2021 přechází všechny třídy 5. – 9. ročníku na plnou distanční výuku. Organizace distanční výuky je komunikována přímo s žáky a jejich zákonnými zástupci. Obnovení prezenční výuky je naplánováno na čtvrtek 9. 12. 2021. Pokud děti nebudou v té době v žádném karanténním opatření, nebude škola pro návrat na prezenční výuku požadovat žádný doklad. V souladu s mimořádným opatřením ale musí být děti po návratu otestovány v rámci školního screeningového testování. Upozorňujeme ale na to, že pokud jsou děti nyní pod nějakým karanténním opatřením, není přechodem na distanční výuku toto opatření nijak dotčeno či zrušeno. Ukončit jej lze pouze v souladu s pokyny hygienické stanice.  

Tato komplikace nás opravdu velice mrzí, ale za daných okolností je to z našeho pohledu skutečně jediné smysluplné východisko. Provoz ostatních tříd základní školy (1. – 4. ročník) a školní družiny probíhá i nadále v běžném prezenčním provozu.

Chtěl bych tohoto prostoru ještě krátce využít a znovu požádat všechny rodiče, jak dětí v základní, tak mateřské škole, aby v této době ještě více vážili zdravotní stav svých dětí, které posílají do kolektivu a neopomíjeli před jejich vstupem do školy vyhodnotit ani případné rizikové kontakty, opravdu se v budoucnu nechceme znovu dostat do podobné situace! Děkuji za pochopení!

 

Jiří Sliacky

ředitel školy   

 

priloha_973254449_0_ROZHODNUTI_uzavreni_ZS_2._stupen_1_12_2021