+420 519 433 110 reditelka@skolavranovice.cz

Zájmové kroužky – nabídka

Zájmové kroužky – nabídka

KROUŽKY – nabídka              školní rok 2022/2023

 

název

vedoucí kroužku

pro ročník

den, čas

kde

Příprava na SŠ z ČJ

Rychtářová

9.

čas bude upřesněn

Masarykova

Příprava na SŠ z M

Karpíšková

9.

čas bude upřesněn

Masarykova

Hravá angličtina

Mařáková

1.AB

čas bude upřesněn

Floriánek

Hravá angličtina

Mařáková

2.A

čas bude upřesněn

Floriánek

Matematika *

Masaříková

6.B

út 6:50

Masarykova

Matematika *

Masaříková

7.A

čt 13:20 x 13:50

Masarykova

Doučování NJ *

Manová

7.B

čas bude upřesněn

Masarykova

Doučování NJ *

Manová

8.A

čas bude upřesněn

Masarykova

Doučování NJ *

Manová

9.A

čas bude upřesněn

Masarykova

Doučování AJ *

Manová

6.B

čas bude upřesněn

Masarykova

Pěvecký sbor

Pantáková

1. – 9. r.

po 14:00 – 14:45

Masarykova

Klávesy

Pantáková

 

út 14:00 – 15:30

Masarykova

 

 

 

 

 

Čtyřlístek, Country

Celnarová

podle zájmu

 

Logopedický

Sedláčková

 

čas bude upřesněn

Floriánek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termíny a místa konání zájmových kroužků budou upřesněna dle dohody se žáky a podle počtu závazně přihlášených žáků.

Bude záležet na zájmu žáků, zda bude kroužek otevřen.

Žáci se přihlašují na celé pololetí – písemná přihláška u vedoucích kroužků.

 

* takto označené kroužky bude pravděpodobně možné otevřít na základě Národního plánu obnovy na podporu škol, které vypisuje MŠMT (VÝZVA PODPORA ŠKOL NPO) a je pravděpodobné, že v takovém případě by bylo otevřeno více kroužků; zatím je potřeba vyčkat.