+420 519 433 110 reditelka@skolavranovice.cz

Klub rodičů při MŠ

Klub rodičů při MŠ

Klub rodičů při MŠ

 V mateřské škole byl založen Klub rodičů. Členové klubu jsou rodiče a přátelé MŠ. Jedná se o zástupce rodičů, kteří pomáhají při zajišťování a organizaci některých akcí. Spolupracují při poskytování přání a potřeb rodičů, dětí a učitelů. Členy výboru Klubu rodičů jsou dva rodiče z každé třídy naší školy. Výbor Klubu rodičů se schází zhruba jednou za 2 měsíce.

Koordinátorkou Klubu rodičů je paní učitelka Klára Minaříková.