+420 519 433 110 reditelka@skolavranovice.cz

Den Země a klimatické změny

Den Země a klimatické změny

Den Země a klimatické změny

Letošní Den Země jsme se na druhém stupni zaměřili na klimatické změny vlivem globálního oteplování planety.

Často slýchávám, proč jednoduše nechodíme se žáky pouze sbírat odpadky do přírody. Je to proto, že si myslím, že mnohem důležitější je právě osvěta. A to i v oblasti odpadů. A pokud žáky již dlouhodobě vedeme ke třídění odpadu a neodhazování odpadků jen tak kdekoli na zem, ve finále nemusíme pořád uklízet a uklízet po ostatních. Naše škola třídí odpad již od roku 2008. Některé školy s tím nezačaly dodnes. A existuje ještě další skvělá akce, a to Ukliďme si Česko, která má v naší obci již dlouholetou tradici. Tudíž se raději zaměřuji na osvětu i v jiných, bohužel aktuálních problémech, jako jsou příčiny a dopady klimatických změn vlivem globálního oteplování. Společně pak hledáme možná řešení.

A jak si stojí Česká republika a vypouštění skleníkových plynů? Pro většinu Čechů je změna klimatu velmi vzdálená: jen šest procent obyvatel vidí změny klimatu jako globální problém číslo jedna. Největšími znečišťovateli jsou Čína, USA, Indie a Rusko. Bohužel, Česká republika na tom taky není zrovna nejlépe. V celosvětovém měřítku vypuštěných emisí z roku 2017 jsme byli na 40. místě ze 180 krajin. Mnohem lépe jsou na tom třeba Slovensko nebo i Maďarsko. V přepočtu na jednoho obyvatele byla ČR ve vypouštění emisí v roce 2021 na 20. místě ze 180 krajin.

Globální oteplování je problém. Česko se otepluje dvakrát rychleji, než je světový průměr!  Letošní zima byla šestá nejteplejší za 250 let. Klimatologové předpovídají, že do budoucna nebude lépe. Česku hrozí nové extrémy, horší sucha i povodně. S takovou rychlostí oteplování se nepočítalo. Horka mají více obětí než povodně. Tohle je důvod, proč o tom mluvit s mladými lidmi a hledat řešení.

foto 1

 

Fyzikální stanoviště a pokusy s vodou

A co se naši žáci tedy dozvěděli v rámci projektového dne? Tak především, co je to skleníkový efekt, jaké plyny ho způsobují a jak souvisí lidská činnost s nadměrným hromaděním CO2 v ovzduší. Tedy jaké jsou jeho příčiny, dopady a možnosti řešení. Proč je strom nejlepší klimatizace, jak nám pomáhá v boji s pohlcováním CO2 z ovzduší, jakou má sílu ochlazovat okolní vzduch pomocí transpirace, jak zadržuje vodu v krajině a další jeho výhody pro krajinu i pro člověka.

foto 2

Chemické stanoviště a pokusy s CO2

Žáci už dnes vědí, že globální oteplování může paradoxně způsobit i ochlazení, a to svým vlivem na proudění Golfského proudu. Táním ledovců se mění množství soli v oceánech, a to má vliv na proudění vody. Právě na tuto problematiku se zaměřilo fyzikální stanoviště, kde si žáci mohli v praxi ověřit rozdílné vlastnosti sladké a slané vody. Na stanovišti zaměřeném na chemické pokusy se zase zkoumal hlavně skleníkový plyn CO2. Pracovalo se s jedlou sodou a octem, díky kterým žáci dokázali třeba nafouknout balónek nebo nasimulovat výbuch sopky.

Problematice uhlíkové stopy se věnovala hned dvě stanoviště. Chemické stanoviště i stanoviště zaměřené na zjišťování uhlíkové stopy vybraných potravin. Jako bonus se samozřejmě určovala i vodní stopa jednotlivých produktů.

foto 3

Uhlíková a vodní stopa potravin – práce s online kalkulátorem a QR kódem

Během projektového dne plnili žáci různé úkoly. Pracovali s QR kódy, online kalkulátory, videi a s interaktivní hrou o opatřeních zadržujících vodu v krajině. Vyzkoušeli si, nakolik úspěšně by si vedli jako zastupitelé obce v boji s povodněmi, soutěžili v online AZ kvízu, spolupracovali ve skupinkách a prováděli množství zajímavých a praktických pokusů.

foto 4

 

 

Obnovitelné zdroje energií – práce s QR kódy

Možných řešení na snížení oxidu uhličitého z atmosféry a na ochlazení okolí je mnoho. Jak již bylo zmíněno, mezi účinná řešení patří stromy, které navíc skvěle zadržují vodu v krajině. Benefitem stromů je například i jejich schopnost čistit okolní vzduch či to, že jsou domovem pro mnohé druhy zvířat. Dalším z velice účinných řešení současnosti jsou také zelené střechy a zelená architektura.

foto 5

 

 

Žáci 6. A třídy

 

Úplnou fotodokumentaci z jednotlivých stanovišť najdete ZDE.

 

Pokud vás tato problematika zaujala, více informací najdete na následujících stránkách a videích:

webové stránky environmentální výchovy naší školy: https://6338521f949b8.site123.me/

online kalkulátor – uhlíková stopa potravin: http://What’s your diet’s carbon footprint?

Články:

https://www.klimatickazmena.cz/cs/

https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/klima-co2-znecisteni-limity-brabec-cez_1812110600_jab

https://www.e15.cz/green-deal-emise-co2-auta-cesko#greendeal_cesko

Videa:

Jak ochladit města? 16:13

Jak může klimatická změna způsobit ochlazení 6:40

Cesty CO2 na Zemi 8:21

Uhlíková stopa sendviče 3:05

 

Mgr. Andrea Lastomirská, koordinátorka EVVO