+420 519 433 110 reditelka@skolavranovice.cz

Krásný úspěch na okresním kole biologické olympiády

Krásný úspěch na okresním kole biologické olympiády

Krásný úspěch na okresním kole biologické olympiády

Dne 17. dubna se naše dvě nejúspěšnější a nejvytrvalejší žákyně školy (Adéla Střelcová z 8. A třídy a Rebeka Benadová z 8. B třídy) vydaly zúročit svoji náročnou přípravu na biologickou olympiádu.

Biologická olympiáda je předmětová soutěž ve znalostech z přírodopisu a biologie určená žákům základních a studentům středních škol. Letošní ročník biologické olympiády byl zaměřen na bezlesé prostředí naší republiky.

Tato soutěž představuje systematickou kontinuálně probíhající mimoškolní činnost, jejímž cílem je vyhledávat talenty, rozvíjet jejich nadání, podporovat jejich odborný růst a další vzdělávání v oboru a nejlepší z nich připravovat na reprezentaci v dalších kolech olympiády.  Žákům a studentům se zájmem o daný obor zároveň nabízí účelné využití volného času.

Nejdříve bylo potřeba vypracovat vstupní úkol, který byl nedílnou součástí olympiády. Cílem vstupního úkolu je vést žáky k vlastnímu vědeckému pozorování, vyhodnocení a písemnému vypracování svého pozorování. Děvčata se naučila jasně formulovat své myšlenky a formátovat text. Výsledkem byla jejich první samostatná vědecká práce, na kterou můžou být patřičně pyšné.

Další hodiny a hodiny se dívky pilně učily odborný text o 70 stránkách, který letos vypracovala Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, což myslím plně vypovídá o náročnosti materiálu. Žákyně se učily různě pracovat s textem plným nových odborných pojmů, jako jsou třeba pojmy sukcese, disturbance nebo kaprofág. Dále procházely připravené prezentace (celkem 14). Jejich příprava tady ale zdaleka nekončila. Ještě se musely naučit prakticky poznávat cca 550 organismů. Poslední součástí olympiády byl ještě laboratorní úkol – mikroskopování.

Příprava na olympiádu je opravdu velice náročná, jak časově (přípravy začínají již na podzim), tak po vědomostní i praktické stránce. A právě proto si nesmírně vážím jejich odhodlání jít do tak těžké práce. Adélka se umístila na krásném 12. místě (bez gymnázií na 7. místě) a Rebeka na 29. místě z 33 účastníků. Obě děvčata směle bojovala a statečně reprezentovala naši školu mezi základními školami, ale i gymnázii.  

 

Mgr. Lastomirská