+420 519 433 110 reditelka@skolavranovice.cz

Psaní rukou podporuje vývoj mozku

Psaní rukou podporuje vývoj mozku

PSACÍ PÍSMO JE PRO DĚTI DŮLEŽITÉ. PSANÍ RUKOU PODPORUJE VÝVOJ MOZKU

Deset důvodů, proč nezatracovat psací písmo ani v dnešní digitální době:

 1. Pomáhá dětem lépe si pamatovat a zafixovat nové znalosti.
 2. Mozek mladých lidí je mnohem aktivnější při psaní rukou než při psaní na klávesnici.
 3. Při psaní rukou se lépe učíme a lépe si pamatujeme.
 4. Složité pohyby rukou a tvarování písmen vyžadují i kontrolu nad jemnou motorikou a smysly. Mozek tím uvádíme do „stavu učení“ a procvičujeme jej.
 5. Pohyby prstů při psaní aktivují mozkové oblasti spojené s myšlením, vyjadřováním a krátkodobou pamětí.
 6. Psaní rukou rozvíjí nejen grafomotoriku, ale i právě náš mozek.
 7. Psaní rukou zlepšuje paměť, vyjadřovací schopnosti, kreativitu i soustředění.
 8. Při psaní rukou se zapojují i ty části mozku, které při datlování do klávesnice zůstanou spát.
 9. Pokud si při přednáškách budete dělat poznámky rukou, víc si z nich zapamatujete. Učíte se už při psaní.
 10. Psaní rukou stimuluje i vizuální pozornost a paměť, rozvíjí kreativitu a emoční inteligenci.

 

JAK PSANÍ OVLIVŇUJE INTELIGENCI

Psaní je neodmyslitelnou součástí našeho života. Písmem můžeme vyjadřovat své nápady nebo komunikovat s okolím, styl písma naopak prozradí mnoho o naší povaze. S postupem technologií se ale stále více uchylujeme k počítačovým klávesnicím a telefonům. Vědci tento trend příliš neschvalují. Klasické psaní je totiž důležité pro rozvoj mozku, a to především u dětí.

V době, kdy jsou děti doslova obklopeny všudypřítomnými počítači a mobilními telefony, bijí mnozí odborníci na poplach. Útlum klasického psaní prý může mít negativní vliv právě na vývoj a inteligenci dětí. „Přítomnost moderních technologií představuje opravdu velký problém,“potvrzuje Gwendolyn Boundsová z Wall Street Journal. Nezávislé studie totiž potvrzují, že právě klasické ruční psaní je velmi důležité pro rozvoj mozku. Pomáhá především u dětí zdokonalovat jemnou motoriku, vyjadřovat se a vytvářet nápady. Jak tedy psaní ovlivňuje fungování mozku?

PSANÍ RUKOU POMÁHÁ ROZVÍJET MOZEK

Někteří učitelé sice argumentují tím, že klávesnice děti méně frustruje – zvládnou psát delší texty a mnohem rychleji. Studie odborníků však hovoří jinak. Naučit se psaní rukou je sice pomalejší proces, ale je nutné, aby si děti prošly „únavovou fází“, kdy se učí psát ručně. Složité pohyby rukou a tvarování písmen vyžadují i kontrolu nad jemnou motorikou a smysly. Mozek tím uvádíme do „stavu učení“ a procvičujeme jej. Psací písmo je důležité nejen u dětí, ale i v dospělosti.

PSACÍ PÍSMO A PSANÍ RUKOU JE DŮLEŽITÉ NEJEN PRO DĚTI

Odborníci se za svůj názor nebijí jen tak. Aby měli své domněnky potvrzené, zkoumali mozkovou aktivitu studentů. Studie byly prováděny pomocí EEG, které zaznamenává aktivitu mozkových vln. Když je mozek aktivní, produkuje elektrické impulsy. Výsledky dvou provedených studií jednoznačně ukázaly, že mozek mladých lidí je mnohem aktivnější při psaní rukou než při psaní na klávesnici. Psací písmo je tedy nejvhodnější formou pro malé děti. Podle expertů dává použití pera a papíru mozku „více zabrat“, což ve výsledku znamená, že si více zapamatuje. Psaní rukou vytváří v mozku mnohem větší aktivitu v senzomotorických částech. Mnoho smyslů se aktivuje právě přiložením pera na papír. Také při pohledu na písmena, která píšeme. A když slyšíme zvuk, který vydáváme při psaní rukou. Tyto smyslové zážitky vytváří kontakt mezi různými částmi mozku a takzvaně otevírají mozek pro učení. Zjednodušeně řečeno – při psaní rukou se lépe učíme a lépe si pamatujeme.

PSACÍ PÍSMO ROZVÍJÍ INTELEKT

Psaní rukou je navíc způsob, jak transformovat a vyjádřit své myšlenky do jazyka. Psaní rukou rozvíjí nejen grafomotoriku, ale i právě náš mozek. Ten se tisíce let vyvíjel a potřebuje se vyvíjet i nadále. Psaní rukou jej k tomu motivuje. Dalo by se velmi zjednodušeně říci, že kdo píše rukou, je chytřejší. Experti v Austrálii za posledních několik let zaznamenali výrazný pokles gramotnosti u mladých studentů. Děti se zde učí správně formovat písmo a psaní rukou jen v předškolním věku a během prvního ročníku. Dále je už nikdo nehlídá a nemotivuje k tomu, aby se věnovaly psaní rukou. Přechází tak do online prostředí a to jim, dle výzkumů, příliš neprospívá.

MÁ V DOBĚ DIGITÁLNÍCH TECHNOLOGIÍ SMYSL UČIT ŠKOLÁKY VÁZANÉ PÍSMO?

Rukopis ustupuje moderním technologiím a většina dětí i dospělých již pomalu lépe ovládá psaní na klávesnicích a displejích než pero nebo tužku. Zřejmě by však byla škoda zapomenout na rukopis úplně.

Mnoho průzkumů ukazuje, že psaní rukou zlepšuje paměť, vyjadřovací schopnosti, kreativitu i soustředění. Dnešní doba mu ale nepřeje. Rukopis ustupuje moderním technologiím a většina dětí i dospělých už pomalu lépe ovládá psaní na klávesnicích a displejích než pero nebo tužku. Lidé se dnes k elektronické formě psaní uchylují často kvůli nečitelnému rukopisu. Kdybychom se ale učili již od začátku funkční čitelnější písmo (například skript), můžeme předejít tomu, že bychom v budoucnu odložili tužky a pera definitivně.

VLIV NA KVALITU UČENÍ

Co dnes ještě píšeme rukou, pokud na to dojde? Mezi 20 odpověďmi lidí různého věku a profese, které jsme oslovili, se nejčastěji objevovaly pracovní poznámky („když něco tvořím, vymýšlím, líp mi to myslí s tužkou v ruce, navíc si mohu pomáhat i schémátky a kresbami“), záznamy do diáře a kalendáře, seznamy na nákup či úkoly typu „co dnes nesmím zapomenout udělat“, vzkazy „přijdu v šest, jsem tam a tam…“ nebo vyplňování formulářů. Téměř polovina z dotázaných ale považuje svůj rukopis za špatně čitelný.

Psaní rukou je pro mnohé sice méně pohodlné a pomalejší, ale přináší i mnohé benefity. Má například vliv na kvalitu učení. Studie Washingtonské univerzity prokázala, že při psaní rukou se zapojují i ty části mozku, které při datlování do klávesnice zůstanou spát. Jiné akademické studie tvrdí, že psaní rukou stimuluje i vizuální pozornost a paměť, rozvíjí kreativitu a emoční inteligenci.

Psaní rukou je pro mnohé sice méně pohodlné a pomalejší, ale přináší i mnohé benefity. Má například vliv na kvalitu učení. Pokud si při přednášce budete dělat poznámky rukou, víc si z nich zapamatujete. Učíte se už při psaní.

JAK PSANÍ OVLIVŇUJE INTELIGENCI

Psaní zvyšuje nervovou aktivitu. V jednom z posledních průzkumů univerzity v Indianě odborníci testovali dvě skupiny dětí. Jedna dostala za úkol napsat ručně na papír daná písmena, druhá skupina ta samá pouze sledovala natištěná na papíře. Během toho byla dětem pomocí speciálního přístroje měřena nervová aktivita. U dětí, které psaly ručně písmena na papír, byla jednoznačně prokázána vyspělejší aktivita, a to srovnatelná s aktivitou u dospělých lidí.

RUČNÍM PSANÍM LÉPE A RYCHLEJI VYJÁDŘÍME NAŠE MYŠLENKY

Psycholožka Virginia Berningerová z univerzity ve Wisconsinu dělala průzkum mezi žáky druhých, čtvrtých a šestých tříd. Zjistila, že tyto děti nejen že píší rychleji ručně než na klávesnici, také jsou při psaní slohových prací či esejí více nápadití. Berningerová zdůrazňuje, že právě pohyby prstů při psaní aktivují mozkové oblasti spojené s myšlením, vyjadřováním a krátkodobou pamětí.

Psací písmo je pro děti mnohem důležitější, než se předpokládalo. Nové výzkumy expertů ukazují, že psaní rukou pomáhá dětem lépe si pamatovat a zafixovat nové znalosti. To nedokáže žádné z moderních metod psaní a už vůbec ne psaní na počítači, které mnoho škol tolik prosazuje.

VĚDA VERSUS SELSKÝ ROZUM

Heather Hornová z deníku Atlantic Wire uvádí, že jakkoli jsou tyto výzkumy fascinující, naznačují to, na co už delší dobu poukazují mnozí autoři. Jako příklad dokládá úryvek z rozhovoru s romanopiscem Robertem Stonem z roku 1985 v Paris Review. Hlavní otázkou bylo, zda si Stone píše většinu rukopisů na stroji. „No samozřejmě. Ale jen do té doby, než chci vyjádřit něco těžko pochopitelné. To pak píšu klasicky, abych to přesně vyjádřil.

Na psacím stroji nebo pomocí textového procesoru můžete sice věci napsat mnohem rychleji, ale za cenu toho, že v textu přijdete o drobné náznaky, bohatství textu či přehlednost samotného díla. Ruční psaní vás prostě nutí psát přehledně,“ uvedl Stone.

 

Zdroje:

 1. https://www.spektrumzdravi.cz/psychologie/psaci-pismo-je-pro-deti-dulezite-psani-rukou-podporuje-vyvoj-mozku
 2. https://www.lidovky.cz/ceska-pozice/ma-v-dobe-digitalnich-technologii-smysl-ucit-skolaky-vazane-pismo.A191023_005755_pozice-tema_lube
 3. https://marielinhartova.webnode.cz/news/jak-psani-ovlivnuje-inteligenci/

 

Mgr. Andrea Lastomirská