+420 519 433 110 reditelka@skolavranovice.cz

FOTOSAFARI

FOTOSAFARI

FOTOSAFARI

Dne 16. 4. 2024 se uskutečnila pro žáky prvního stupně „dobrodružná výprava“ za zvířaty světa a krásami přírody, kterou poutavými fotografiemi a svými osobními příběhy i zážitky z rozmanitých cest doplnil světoznámý cestovatel Jiří Kolbaba.

Způsob, s jakou pokorou a úctou k přírodě pan Kolbaba vyprávěl a jak se vyjadřoval také k obecným hodnotám slušnosti a sounáležitosti mezi lidmi, bylo velkým ponaučením a příkladem pro nás všechny.

Panu Jiřímu Kolbabovi bychom tímto chtěli velice poděkovat za jeho čas, ochotu, předanou energii a nové poznatky. Zejména si ceníme i toho, a chtěli bychom na tomto místě zdůraznit, že pan cestovatel odmítl jakýkoliv honorář a tento počin poskytl vranovickým dětem jako dar. Děkujeme za nás i za děti.

I. Babičková, Y. Lásková

lvi