+420 519 433 110 reditelka@skolavranovice.cz

DEN MATEK

DEN MATEK

DEN MATEK

V pondělí 13.5.2024 uspořádala naše škola vystoupení žáků ke Dni matek v Domově pro seniory Vranovice. Klienti domova si mohli zazpívat známe písničky spolu se Sborečkem pod vedením p. učitelky Pantákové. Shlédli kreativní a moderní choreografii naší taneční skupiny Crazy, se kterými nacvičují p. Čápová a p. Vondráková. Příjemným zpestřením byla i recitace žákyň 5.A Julie Tomkové a Venduly Janíkové.

Závěrem předaly děti všem seniorům i pečovatelkám pro potěšení ručně vyrobené tulipány.

20240513 144622 20240513 132725 20240513 150514 20240513 145027