+420 519 433 110 reditelka@skolavranovice.cz

Jak Aneta z Vranovic dobyla Prahu

Jak Aneta z Vranovic dobyla Prahu

Neskutečné se stalo skutečností a Aneta Zugarová z 9. A se na konci ledna dozvěděla, že zvítězila ve své kategorii literární soutěže Zpomal, prosím! vyhlášené Policií ČR nejen v krajském kole (o tom jsme informovali již dříve), ale dokonce v kole celostátním a že bude v pátek 7. února v doprovodu své rodiny přebírat cenu za 1. místo. Aneta jen zalapala po dechu a nevěřila svým uším. A s rodinou se skutečně do Prahy vydala. Jak slavnostní předávání cen v Praze probíhalo, popisuje Aneta takto :

003_Aneta

Samotné předávání se konalo v Muzeu policie České republiky, konkrétně v tamním kinosále. Nebyl příliš rozlehlý, ale zato plný lidí. Po krátkém představování nám paní policistka řekla několik informací o této soutěži. Ta se uskutečnila letos již čtvrtým rokem a jako obvykle ve čtyřech kategoriích v sekci literární a výtvarné, celkem se jí zúčastnilo 6000 dětí.

Po tomto úvodu nám děti z místní mateřské školy zazpívaly písničku za klavírního doprovodu jejich paní učitelky, která sama písně skládala. Následovalo vyhlašování 1. kategorie, ta sestávala především z dětí předškolního věku. Jejich obrázky byly vystaveny, stejně jako ostatní výtvarná díla, v samotném kinosále. Děti vždy krátce popovídaly, jak dílo vytvářely, obdržely ceny a diplom, udělalo se foto a vyhlašovalo se další místo. Takto se vyhlásily všechny tři umělecké kategorie. Vyhlašování střídal zpěv dětí.

001_Aneta

Čtvrtá kategorie se týkala literárních děl. Průběh byl velmi podobný, rozdíl byl jen v tom, že autoři měli krátce popsat děj svého příběhu. Překvapilo mě, kolika způsoby a jakými dějovými liniemi dokázali „spisovatelé“ toto téma zpracovat. A protože jsem velká trémistka, tak já osobně jsem s tím měla jistý problém. Obzvláště v okamžiku, kdy jsem měla část své práce přečíst.
Následně byli všichni pozváni na raut. To jsme už ale díky televiznímu nahrávání (mohli jsme sledovat v hlavním zpravodajství na Primě ten den) a procházení si rozlehlého muzea s rodinou nestihli. Nijak to však neubralo na mém nadšení a spokojenosti.

002_Aneta

Gratulace od policistů, samotné ceny a krásný zážitek i nečekaný úspěch se staly velmi příjemnou vzpomínkou. Ráda bych poděkovala paní učitelce Černé za možnost se zúčastnit.
A co dodat závěrem? Velmi skromné Anetě, která slávu nijak nevyhledává, z celého srdce gratulujeme a děkujeme za zviditelnění naší základní školy a zvýšení její prestiže daleko za hranicemi našeho kraje. Snad se nějakého ocenění dočká i v rámci školy či obce. A do budoucna jí přejeme, ať se jí na poli literárním daří i nadále.

004_Aneta
Mgr. Dagmar Černá