+420 519 433 110 reditelka@skolavranovice.cz

Dobře zalité první září

Dobře zalité první září

Místo pomyslných slavnostních fanfár přivítalo naše školáky v první školní den nového školního roku skutečné bubnování deště. Byl to takový mokrý, leč slavnostní virbl. Ani déšť, ani probíhající virová epidemie naštěstí děti školkou a školou povinné od jejich cesty do školy neodradily, a tak jsme se po dlouhých šesti měsících mohli opět všichni společně setkat tam, kde to pro nás bylo vždy samozřejmé, ve třídách, na chodbách, před školou.

Naši prvňáčci

Naši prvňáčci

Prvňáčci a šmoulové

Prvňáčci a šmoulové

Déšť nejprve zahnal do tepla a sucha i šmoulí pomocníčky našich prvňáčků. Ti se tím však nenechali zaskočit, neohroženě se je vypravili hledat, a když se s nimi v naší školní tělocvičně setkali tváří v tvář, pomohli jim šmoulové najít i to nejdůležitější – paní třídní učitelky Petru Stejskalovou a Irenu Machovou. To bylo setkání, takové radosti! Paní učitelka Stejskalová si pak, opět s pomocí šmoulů, odvedla svoje nové žáčky do 1. A a paní učitelka Machová zase do 1. B. Tam už na ně čekali překvapení, drobné dárečky, ale především do budoucna spousta hezkých chvil mezi novými kamarády.

Prvňáčci a paní třídní učitelky

Prvňáčci a paní třídní učitelky

Prvňáčci a paní třídní učitelky

Prvňáčci a paní třídní učitelky

1. A třída

1. A třída

Cestičku do školy, tentokrát té mateřské, skrápěl déšť i našim nejmenším. Někteří z nich ji absolvovali poprvé, jiní jako hrdí předškoláci. V nazdobených a útulných třídách na ně čekaly paní učitelky, ostatní děti a také spousta hraček, her a zábavy. Pro nové děti nejsou obvykle první dny ve školce jednoduché, nové prostředí, noví lidé, nový režim a to vše samozřejmě bez maminek a tatínků. Jako jejich předchůdci to ale nakonec i oni, s pomocí paní učitelek, nových kamarádů a s podporou rodičů, určitě zvládnou. Vzorem a oporou jim mohou být třeba právě předškoláci, kteří svůj poslední školkový rok už budou zaměřovat na přípravu na školní docházku.

1. B třída

1. B třída

VI. A třída

VI. A třída

VI. B třída

VI. B třída

Novou cestou do školy se v tento den vydaly i děti z okolních obcí Ivaň a Přibice, kteří po úspěšném zakončení 1. stupně, zamířily do šestých tříd na naší školu do Vranovic. I je chceme mezi sebou samozřejmě vřele přivítat a věříme, že mezi námi budou spokojení a bude se jim tu líbit. Oporou jim v 6. A nepochybně bude paní učitelka Dagmar Černá a v 6. B paní učitelka Ludmila Kovaříková a stejně tak i jejich spolužáci, kteří už jsou na naší škole jako doma.

Paní učitelka v přípravné třídě

Paní učitelka v přípravné třídě

A posledními nováčky, kteří dnes překročili práh naší školy, byli ti, kteří se ve stěnách základní školy ocitli taktéž poprvé, ale prvňáčci to ještě nejsou. Stejně jako v minulém školním roce, otevřela naše škola i tento rok přípravnou třídu. Děti mířily do nejvyššího patra naší hlavní budovy za paní učitelkou Terezou Kordulovou, vstříc poslednímu roku předškolní docházky, plnému objevování, poznávání, odhodlání a překonávání se. Zkrátka soustředěná příprava na školní docházku, ale také určitě spousta legrace a her.

Přípravná třída

Přípravná třída

Zapomenout ale nesmím ani na nové tváře našeho učitelského sboru. V naší sborovně na hlavní budově zasedla paní učitelka Věra Blažková, která bude žáky 2. stupně provázet krásami a úskalími jazyka českého, dějepisu a výchovy k občanství. Ve sborovně 1. stupně na Floriánku pak má své místo paní učitelka Pavlína Konečná, která je novou třídní učitelkou třídy 2. B. A ve školce je novou silou, která bude paní učitelce Hladíkové pomáhat s prací ve třídě Žabiček, paní asistentka Kateřina Procházková.

Kromě těch, kteří do naší školy přišli dnes poprvé, bylo ale pochopitelně i spousta těch, kteří do ní zamířili už po několikáté. Někteří do míst, která již důvěrně znají, někteří, jako například naši čtvrťáci a páťáci, kteří kvůli organizačním změnám opustili svůj Floriánek a přesídlili na hlavní budovu Masarykova, do prostředí zatím neprobádaného.

Ať tak, nebo tak, jsem každopádně moc rád, že jsme se opět mohli všichni spolu sejít a vrátit se k práci, kterou nám před půl rokem mimořádná situace tak nečekaně přetrhla. Přeji nám všem, dětem, pedagogům i ostatním pracovníkům školy a rodičům, aby ten dnešní déšť přinesl do toho nového školního roku vláhu normálnosti a klidu, a aby to dobře zalité první září bylo dobrým startem do úspěšného školního roku 2020/2021!

1. 9. 2020

Jiří Sliacky, ředitel školy