+420 519 433 110 reditelka@skolavranovice.cz

Informace k používání ochrany dýchacích cest ve vnitřních a vnějších prostorách školy

Informace k používání ochrany dýchacích cest ve vnitřních a vnějších prostorách školy

Na základě mimořádného opatření MZČR č. j.: MZDR 15757/2020-44/MIN/KAN ze dne 22. 2.2021, v plném znění dostupném zde, a následném pokynu MŠMT, v plném znění dostupném zde, jsou od 25. 2. 2021 do odvolání tohoto mimořádného opatření všechny osoby, tedy pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci školy, žáci, rodiče, ale i všechny ostatní osoby, kteří se pohybují nebo pobývají ve vnitřních prostorách školy, povinni použít jako ochranu dýchacích cest (úst a nosu):

  1. respirátor minimální úrovně FFP2/KN95 (vždy pouze bez výdechového ventilu),
  2. zdravotnickou obličejovou masku nebo obdobný prostředek, naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC.

Výjimku mají v případě naší školy pouze dětí, které plní předškolní vzdělávání v mateřské škole, ostatní obecné výjimky jsou pak taxativně vymezeny v textu mimořádného opatření.

Používání ochrany dýchacích cest ve vnějších prostorách školy (před samotnou budovou při příchodu či odchodu, ve venkovních prostorách v areálu školy) se rovněž řídí uvedeným mimořádným opatřením dle bodu 1. písm. b). Tedy uvedenou ochranu dýchacích cest je nutné použít i tam, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti.

Pro vstup cizích osob do budovy školy nadále platí pokyn ředitele školy, zveřejněný zde.

Mgr. Jiří Sliacky, Ph.D.
ředitel školy