+420 519 433 110 reditelka@skolavranovice.cz

Informace pro rodiče k výhružkám vůči školám v ČR

Informace pro rodiče k výhružkám vůči školám v ČR

Vážení rodiče,
Policie ČR dnes informovala vedení školy, že na základě výhružek blíže neurčených osob, hrozí určité nebezpečí útoku na školy a školky na území ČR. Základní škola a Mateřská škola Vranovice proto přijala vnitřní organizační opatření k posílení bezpečnosti našich dětí a žáků v průběhu vyučování. Aby byla tato opatření maximálně účinná, žádáme všechny rodiče, aby důsledně dodržovali pokyn ředitele školy k omezení pohybu cizích osob v prostorách školy (dostupný zde) a v případě, že budou do školy jako rodiče vstupovat, aby neumožnili vstup jakékoliv jiné osobě.

Zároveň prosíme všechny o součinnost, aby v případě zjištění podezřelého či nezvyklého chování cizích osob v blízkosti školní budovy, upozornili některého z pracovníků školy, v krajním případě přímo Policii ČR.

Informace k nebezpečným výhružkám

Mgr. Jiří Sliacky, Ph.D.
ředitel školy