+420 519 433 110 reditelka@skolavranovice.cz

Vyhlášení ředitelského volna na dny 28. – 30. 6. 2021

Vyhlášení ředitelského volna na dny 28. – 30. 6. 2021

Na základě § 24 zák. č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a po projednání se zřizovatelem školy, vyhlašuje ředitel Základní školy a Mateřské školy Vranovice 3 mimořádné volné dny na období 28., 29. a 30. 6. 2021. Školní rok 2020/2021 bude tedy řádně ukončen už ke dni 25. 6. 2021.

Na období vyhlášených volných dní 28. – 30. 6. 2021 bude žákům 1. stupně a dětem z přípravné třídy nabídnutý provoz celodenní školní družiny. K využití školní družiny v tomto termínu je nutné se přihlásit prostřednictví formuláře zde. Provoz mateřské školy bude v těchto dnech zachován v běžném režimu, mateřská škola přejde na prázdninový provoz standardně od 1. 7. 2021.

Důvodem vyhlášení mimořádných volných dní je zahájení kompletní rekonstrukce vodovodního řadu v celém přízemí budovy Masarykova, jehož nezbytnost ukázala havárie tohoto řadu v prosinci 2020. Vzhledem k tomu, že ke stavebním pracím bude docházet v celém prostoru přízemí budovy, bude tím její běžné využívání znemožněno. Stavební práce jsou potom zahajovány s předstihem z toho důvodu, aby měla stavební firma dostatek času na jejich úplné dokončení a předání hotové stavby ještě v rámci letních prázdnin a žáci se na začátku nového školního roku vrátili do již zrekonstruovaných prostor. Děkujeme všem rodičům za pochopení!

Vyhlášení volných dní 28_30_6_2021

Mgr. Jiří Sliacky, Ph.D.
ředitel školy