+420 519 433 110 reditelka@skolavranovice.cz

Uzavření tříd 1.B a 2.B z důvodu výskytu covid-19

Uzavření tříd 1.B a 2.B z důvodu výskytu covid-19

Na základě rozhodnutí Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje ze dne 8. 10. 2021, byly od dnešního dne do odvolání uzavřeny třídy 1.B a 2.B základní školy z důvodu výskytu jednoho případu nákazy covid-19 mezi žáky 2.B. Škola tak nemůže žákům těchto tříd umožnit osobní účast na výuce a tyto třídy tak v souladu s § 184a školského zákona přecházejí na distanční výuku. Organizace distanční výuky bude komunikována prostřednictvím třídních učitelů přímo s žáky a jejich zákonnými zástupci. Vyhlášené karanténní opatření se rovněž týká dvou dětí z přípravné třídy, kteří, stejně jako děti z 1.B, jsou součástí oddělení školní družiny, ve kterém přišly do přímého kontaktu s pozitivně testovaným dítětem. Provoz přípravné třídy však přijatým opatřením není dotčen.

Mgr. Jiří Sliacky, Ph.D.

ředitel školy

priloha_955278259_0_ROZHODNUTI_uzavreni_2.B_SD_8_10_2021