+420 519 433 110 reditelka@skolavranovice.cz

Uzavření třídy 7.B z důvodu karanténních opatření

Uzavření třídy 7.B z důvodu karanténních opatření

Na základě níže uvedeného rozhodnutí Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje ze dne 15. 11. 2021, byla od tohoto dne do 17. 11. 2021 včetně uzavřena třída 7.B základní školy z důvodu výskytu jednoho případu nákazy covid-19 mezi žáky. Protože z důvodu tohoto karanténního opatření není možná osobní přítomnost většiny žáků této třídy, přechází třída od 15. do 16. 11. 2021 v souladu s § 184a školského zákona na distanční výuku. Organizace distanční výuky bude komunikována přímo s žáky a jejich zákonnými zástupci.

Mgr. Jiří Sliacky, Ph.D.

ředitel školy

priloha_967658759_0_R_-_uzavreni_7.B_15_11_2021