+420 519 433 110 reditelka@skolavranovice.cz

Uzavření třídy 4.A z důvodu karanténních opatření

Uzavření třídy 4.A z důvodu karanténních opatření

Na základě níže uvedeného rozhodnutí Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje ze dne 12. 11. 2021, byla od tohoto dne do 16. 11. 2021 včetně uzavřena třída 4. A základní školy z důvodu výskytu jednoho případu nákazy covid-19 mezi žáky. Protože z důvodu tohoto karanténního opatření není možná osobní přítomnost většiny žáků této třídy, přechází třída od 12. do 16. 11. 2021 v souladu s § 184a školského zákona na distanční výuku. Organizace distanční výuky bude komunikována paní třídní učitelkou přímo s žáky a jejich zákonnými zástupci.

Mgr. Jiří Sliacky, Ph.D.

ředitel školy

priloha_967044371_0_R_-_uzavreni_4.A_12_11_2021