+420 519 433 110 reditelka@skolavranovice.cz

DOBRÝ ANDĚL 2021

DOBRÝ ANDĚL 2021

Letos po osmé v řadě pořádala naše škola ve spolupráci s dětmi, jejich rodiči a třídními učiteli sbírku pro nadaci „DOBRÝ ANDĚL“. Minulý rok jsme „podrželi“ tradici a příspěvky posbírali mezi sebou. Mnozí z Vás přispívají i v občanském životě za sebe nebo za svou rodinu, a ve
většině případů pravidelně, nějaké dobročinné organizaci, která se stará o zdraví a slušný život potřebných. O to víc si ceníme, že jste se k nám přidali v rámci naší společné sbírky.

Letos se nám podařilo „sesbírat“ 14 715 Kč.

Chci všem moc a moc poděkovat za tuto vybranou částku, za společnou snahu pomoci a za všechna dobrá srdce, která pomáhají. Ještě jednou děkuji Vám všem, kteří jste se na této sbírce podíleli!

za školu Blanka Beňušová