+420 519 433 110 reditelka@skolavranovice.cz

Uzavření třídy 9.A z důvodu karanténních opatření

Uzavření třídy 9.A z důvodu karanténních opatření

Na základě níže uvedeného rozhodnutí Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje ze dne 5. 11. 2021, byla od tohoto dne do 11. 11. 2021 uzavřena třída 9. A základní školy z důvodu výskytu jednoho případu nákazy covid-19 mezi žáky. Protože z důvodu tohoto karanténního opatření není možná osobní přítomnost většiny žáků této třídy, přechází třída od 8. do 11. 11. 2021 v souladu s § 184a školského zákona na distanční výuku. Organizace distanční výuky bude komunikována přímo s žáky a jejich zákonnými zástupci.

Mgr. Jiří Sliacky, Ph.D.

ředitel školy

priloha_964534104_0_R_-_uzavreni_9.A_05_11_2021