+420 519 433 110 reditelka@skolavranovice.cz

Rozhodnutí o přijetí dětí k základnímu vzdělávání od školního roku 2022/2023

Rozhodnutí o přijetí dětí k základnímu vzdělávání od školního roku 2022/2023

Originál rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání je dostupný na úřední desce školy (vchod budovy Masarykova 178). Děti, jejichž registrační čísla jsou uvedena na rozhodnutí přijaty byly, zákonní zástupci dětí, jejichž registrační číslo na rozhodnutí uvedené není budou o nepřijetí vyrozuměni písemně.

Jiří Sliacky

ředitel školy

Děti přijaté k základnímu vzdělávání od 2022_2023