+420 519 433 110 reditelka@skolavranovice.cz

Exkurze na chemické škole

Exkurze na chemické škole

Exkurze na chemické škole

V rámci přírodovědného vzdělávání jsme po delší době se žáky devátých ročníků navštívili Střední průmyslovou školu chemickou v Brně.

V úvodu se žáci seznámili s možnostmi studia a podmínkami přijímacího řízení. Pak jsme ve skupinách sledovali zajímavé pokusy, které studenti školy předváděli v jednotlivých typech laboratoří.

V Přírodovědném motivujícím centru si žáci vyzkoušeli práci na sedmi 3D interaktivních modelech běžných chemických zařízení. Všechny postupy jsou vysvětlovány prostřednictvím počítače propojeného s oživeným modelem. Vyzkoušeli jsme si kvízové otázky, obdrželi jsme pracovní listy k pozdějšímu využití ve škole.

SPŠCH Brno bude v příštím roce otvírat dva první ročníky oborů Aplikovaná chemie (zaměření analytická chemie, zaměření farmaceutické substance a zaměření ochrana životního prostředí), konkrétní zaměření oboru Aplikovaná chemie si žáci zvolí na konci 1. pololetí prvního ročníku studia. Dále se bude otvírat po jedné třídě oboru Analýza potravin a Přírodovědné lyceum.

Je již tradicí, že se na tuto školu po devátém ročníku naši žáci hlásí, stejně tak tomu bude i letošním rokem. Spolupracujeme se školou i prostřednictvím soutěží Chemická olympiáda a KORCHEM (Korespondenční kurz chemie).

Exkurze byla pro nás velmi dobře připravena, žáci si podle svého zájmu mohli najít informace a vyzkoušet si znalosti nejen z chemie, ale i fyziky a přírodopisu.

IMG 20221024 1003172

Žáci 9.A sledují barevné chemické pokusy

IMG 20221024 1133291

Žáci 9.B  ve fyzikální laboratoři pochopili učivo o akustice

Mgr. Jana Masaříková, vyučující matematiky a chemie

Ve Vranovicích 3. 11. 2022