+420 519 433 110 reditelka@skolavranovice.cz

Zápis do 1. tříd ZŠ a MŠ Vranovice pro školní rok 2023/2024

Zápis do 1. tříd ZŠ a MŠ Vranovice pro školní rok 2023/2024

zsmv vranky logo

Zápis do 1. tříd ZŠ a MŠ Vranovice, příspěvkové organizace pro školní rok 2023/2024

 

Vážení zákonní zástupci,

Zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2023/24 proběhne 4. dubna 2023

od 15.00-18.00 hodin v prostorách ZŠ U Floriánka.

K zápisu je nutné doložit tyto dokumenty:

  • Rodný list dítěte
  • Občanský průkaz zákonného zástupce
  • Žádost o přijetí k základnímu vzdělání – ZDE
  • Zápisní list dítěte – základní vzdělávání – ZDE

Pokud žádáte o zařazení dítěte do přípravné třídy, je nutné dále doložit:

  • Žádost o zařazení do přípravné třídy – ZDE
  • Zápisní list přípravná třída – ZDE
  • Žádost o odklad povinné školní docházky – ZDE
  • Doporučující posudek školského poradenského zařízení a odborného lékaře

Kritéria přijetí dítěte k základnímu vzdělávání najdete ZDE

Všechny tiskopisy naleznete na stránkách školy www.skolavranovice.cz, info a dokumenty, formuláře, ZŠ

Pohovory budou probíhat souběžně ve 4 třídách.

Pro urychlení a přehlednost žádáme rodiče, aby využili nabízeného časového plánu a zapsali jméno svého dítěte na vybraný čas k libovolné skupině. Časový plán bude vystaven v prostorách MŠ Vranovice. Svůj příchod do školy pak můžete naplánovat lépe, bude stačit přijít asi 10–12 minut před vybraným časem.

(Nabízený časový plán platí i pro děti, které nenavštěvují MŠ Vranovice – pokud to bude alespoň trochu možné, zastavte se v MŠ či někoho požádejte o zapsání.)

V přízemní části budovy U Floriánka bude vyčleněna jedna třída, kde děti s rodiči mohou vyčkat na uvolnění pracovní skupiny. Do sborovny v přízemí budovy se rodiče dostaví s vyplněnými listinami a doklady dětí. Zde proběhne ověření dokumentů a proběhne oficiální zápis dítěte.

V případě nepříznivého počasí prosíme rodiče, aby zvážili možnost si s sebou přinést přezůvky.

Prosíme rodiče, aby přišli již s vyplněnými listinami.

Moc se na nové žáky naší školy těšíme!

 

Mgr. Blanka Sanytrová, ředitelka školy