+420 519 433 110 reditelka@skolavranovice.cz

Den dětí

Den dětí

V pátek 2. června jsme již tradičně uspořádali pro děti z 1. stupně Den dětí. Tento den organizují paní asistentky ve spolupráci s žáky 8. a 9. ročníku.

Na děti čekalo dopoledne plné soutěží a kvízů. Společně si každá třída se svojí paní učitelkou prošla jednotlivá stanoviště, kde si děti mohly vyzkoušet např. jízdu ve šlapací motokáře, střelbu z luku, kvíz o domácích zvířatech, ověřit si znalosti z vlastivědy nebo si vyzkoušet svoji zdatnost na překážkové dráze.

Touto cestou bychom rády poděkovaly za perfektní součinnost žákům 9. a 8. ročníku, kteří nám byli po celou dobu trvání akce k dispozici.

 

Za tým asistentek pedagoga

Irena Bobková

den deti 001 1

 

den deti 002 1

 

den deti 003 1

 

den deti 004 1

 

den deti 005 1