+420 519 433 110 reditelka@skolavranovice.cz

PODPORUJEME TALENTY ANEB ÚSPĚŠNÁ SPOLUPRÁCE S OBCÍ

PODPORUJEME TALENTY ANEB ÚSPĚŠNÁ SPOLUPRÁCE S OBCÍ

PODPORUJEME TALENTY ANEB ÚSPĚŠNÁ SPOLUPRÁCE S OBCÍ

IMG 20230515 122928

Valentina Šťastná s paní starostkou Šárkou Novotnou

Jakkoliv my učitelé chápeme potřebu inovací a význam rozvoje digitální gramotnosti pro vzdělávání v 21. století, pevně věřím, že cílem vzdělávacího systému není vychovat pouze odborníky schopné pracovat v oblasti digitálních technologií, ale rozvíjet rovnoměrně všechny oblasti lidské osobnosti včetně jejích schopností a nadání. Třeba výtvarného nadání.

Právě proto bych vám chtěla představit svou žákyni Valentinu Šťastnou. Začátky jejího působení v šesté třídě byly běžné. Víc se dívala z okna než do sešitu, všechno bylo zajímavější než učení. Poté ale nastal zlom. Když totiž víte, kam v životě směrujete, najednou víte i to, co je pro to potřebné udělat. A tak se z Váji stala po vědomostní stránce jedna z nejlepších studentek třídy. A nespoléhá pouze na svůj talent, ale začíná ho rozvíjet a vzdělávat se. Jaký je rozdíl mezi nadáním a talentem? Nadání lze vnímat jako určité dispozice, vrozené nenaučené schopnosti a talent jako rozvinutou formu nadání v mistrovství daného oboru, které s sebou přináší i píli, svědomitost a tendenci dokončit zadaný úkol či vylepšit své schopnosti. Přesně touhle cestou se Valentina vydala.

IMG 20230210 163236

2 5

Valentininy práce na přijímací zkoušky na střední školu umění a designu v Brně

A tak i Vája sbírala nové a nové vědomosti a zkušenosti, jak rozvíjet a podpořit své nadání. Jak na kresbu portrétu, na proporce, vizování, stínování a šrafování, jak zachytit světlo a objem, texturu a podobně. Své první zkušenosti sbírala ve výtvarných kurzech u paní Martiny Klakové v Ivani a paní Jany Roskové z Velkých Němčic. Valentina ale má na sebe velké nároky, a tak se přihlásila i do kurzu kreslení pro veřejnost na FAVU v Brně u svého již budoucího učitele kresby Jána Lastomirského. Vája tedy jde a nestydí se kreslit po boku dospělých osob na vysoké škole.

A tak i Vája sbírala nové a nové vědomosti a zkušenosti, jak rozvíjet a podpořit své nadání. Jak na kresbu portrétu, na proporce, vizování, stínování a šrafování, jak zachytit světlo a objem, texturu a podobně. Své první zkušenosti sbírala ve výtvarných kurzech u paní Martiny Klakové v Ivani a paní Jany Roskové z Velkých Němčic. Valentina ale má na sebe velké nároky, a tak se přihlásila i do kurzu kreslení pro veřejnost na FAVU v Brně u svého již budoucího učitele kresby Jána Lastomirského. Vája tedy jde a nestydí se kreslit po boku dospělých osob na vysoké škole.

IMG 20230210 163140

Další kresba z portfolia mladé umělkyně

A jak se na správnou výtvarnici patří, poslední dobou můžete Váju potkat kromě knihy i se skicákem v ruce. Kreslí, pozoruje, studuje, zachycuje, tvoří…

IMG 20230210 163300

Valentininy letošní úspěchy:

Valentina v lednu úspěšně zvládla talentové zkoušky na střední školu umění a designu v Brně. Na oboru ilustrace se umístila na 3. místě ze 105 uchazečů a na oboru malba na 6. místě z 72 uchazečů.

IMG 20230305 112146

17. února prezentovala Vája své práce na MINI VERNISÁŽI pořádané spolu s její třídní učitelkou a velkou fanynkou. Na vernisáž ji přišla podpořit její nejbližší rodina, současní i bývalí kamarádi ze školy, vedení a učitelé školy. Nesměla chybět ani její první učitelka umění, paní Martina Klaková z Ivaně. Když tedy nepočítám rodiče (jejich díla byly také součástí výstavy) a babičku, po kterých Valentina zdědila umělecké vlohy a lásku nejenom k výtvarnému umění. Mezi hosty byli také bývalí ředitelé naší školy, pan Oldřich Vybíral, zástupce obce a Jihomoravského kraje, pan Josef Varmužka, velký milovník umění a také předchozí pan ředitel Jiří Sliacký. Moc si vážím jejich zájmu o naši školu, i když už je život zavál jiným směrem. Je vidět, že naše škola je jim pořád blízká.

IMG 20230305 111915

IMG 20230305 112254Valentina v kruhu nejbližších

Celá vernisáž se nesla v uměleckém duchu, nechybělo ani hudební vystoupení, o které se postaraly Valentininy spolužačky Nicole, Veronika a Anežka, které zahrály krátkou kytarovou skladbu. Mottem vernisáže bylo představit nejenom mladou nadějnou umělkyni, ale hlavně úžasného člověka a Valentininu cestu za svým snem.

IMG 20230305 112307

Spolužačky Nicole, Veronika a Anežka

Další únorový týden byly Valentininy práce k prohlédnutí v prostorách obecního úřadu ve Vranovicích a poté i v Ivani. O mladou umělkyni a podporu nadějných žáků je zájem. Dalším důkazem toho je úspěšná spolupráce Valentiny s obcí Vranovice. Obec každoročně oceňuje své občany motivační věcnou cenou, a právě jednou z cen byl i obraz namalovaný právě Valentinou pro oceněnou paní MUDr. Yvonu Musilovou, která více než 40 let pracovala jako zubní lékařka ve Vranovicích.

IMG 20230515 074919

Obraz namalovaný pro MUDr. Yvonu Musilovou jako součást motivační ceny

A podporou Valentiny to nekončí. Vernisáž položila základ pro další akce na podporu nadějných umělců školy, jako je účast naší žákyně 5. třídy Elišky Evy Turkové na výstavě obrazů v Žabčicích dne 20. 5 a 21. 5. 2023 nebo chystaná výstava prací žáků naší školy v ateliéru Martiny Klakové v Ivani.

I v hodinách výtvarné výchovy se snažíme ukázat dětem krásy výtvarného umění, seznamovat je se slavnými obrazy a umělci, učit je různé techniky a postupy (například jak si sám vyrobit barvy), podporovat jejich kreativitu a možnost sebevyjádření, a to jak na prvním, tak na druhém stupni. Jsem ráda, že žáci pochopili, že obkreslování obrázků z mobilu je umění nenaučí. Letos třeba osmáci zkusili velkoformátovou malbu a malovali kulisy pro své spolužáky na divadelní představení Budulínek nebo dělali kopie i parafráze na známe obrazy.

Mgr. Andrea Lastomirská

IMG 20221129 153000

 

IMG 20221129 153048

Kulisy pro mladší spolužáky na divadelní představení, 8. A třída

2 4

4 2

Práce žáků 8. A třídy