+420 519 433 110 reditelka@skolavranovice.cz

Stávka – dopis pro rodiče

Stávka – dopis pro rodiče

Vážení rodiče,

oznamujeme Vám, že se naše Základní škola aktivně zapojí do výstražné stávky v pondělí 27. 11. 2023.

Stávka bude mít formu jednodenního přerušení práce. Tento den nebude probíhat výuka, v provozu nebude školní družina, nebudou se konat školní kroužky. Škola zůstane po celý den uzavřena.

Z tohoto důvodu je tedy pro žáky vyhlášeno ředitelské volno.

Cílem stávky je zabránit dalšímu snižování výdajů ve školství, které by pochopitelně negativně ovlivnilo kvalitu vzdělávání.

Nedostatek finančních prostředků ve školách bude mít mimo jiné za následek zvyšování počtu žáků ve třídách, omezení možnosti zvyšovat efektivitu výuky dělením tříd na skupiny (této praxe se dosud využívá zejména při výuce cizího jazyka), ale také pomyslný stop stav pořizování učebnic a dalších pomůcek žákům. Tyto nežádoucí aspekty úspor ve školství se citelně dotknou právě Vašich dětí.

V neposlední řadě je namístě zmínit podporu profesí podílejících se na vzdělání, tedy asistentů  pedagogů, školních psychologů a rovněž nepedagogických pracovníků. Těch, kteří tvoří nenápadné, ale nepostradatelné zázemí, bez něhož by škola nemohla fungovat. Z výše uvedených důvodů vyplývá, že důvodem stávky nejsou platy učitelů.

Chceme zabránit celkovému snižování výdajů na vzdělávání.

Jsme si vědomi, že mnohým z Vás ohlášená stávka způsobí jisté komplikace, přesto věříme ve Vaše pochopení nezbytnosti takového kroku.

Děkujeme!

Kolektiv zaměstnanců ZŠ a MŠ Vranovice

Dopis_školských_odborů_rodičům_-_14._11._2023